Tema razprave, ki jo je v Knjižnici Toneta Seliškarja vodila dr. Sandra Bašić Hrvatin, sta bila javni interes in zaščita slovenskega jezika ter učinkovito upoštevanje prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti v medijih. Javne razprave so se udeležili predvsem predstavniki različnih lokalnih in drugih medijev. Podali so tudi nekaj pripomb in ugotovitev v zvezi z vprašanjem zaščite slovenskega jezika ter upoštevanjem prepovedi sovražnega govora v medijih. Slovenski jezik je del kulture, zato je treba posvečati pozornost skrbi za njegov obstoj in nadaljnji razvoj. Ne glede na to, ali so mediji javni ali komercialni, bi morali posvojiti zavest o družbeni odgovornosti. Pri sovražnem govoru v medijih pa mora veljati ničelna toleranca in ga ne smemo obravnavati kot nekaj običajnega, normalnega.
ZT