Že nekaj let država, pa tudi lokalne skupnosti v Zasavju, pripravljajo projekt gradnje hidroelektrarn na srednji Savi.

»Na spletu se lahko najdejo informacije o tem, kako je voda obnovljiv in nizkoogljičen vir energije in da je v projektu SRESA predvidena izgradnja verige 10 hidroelektrarn na srednji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE Tacen). O teh elektrarnah se že pripravljajo strateški načrti. Pa je energija iz hidroelektrarn res zelena? Je mogoče večjo energetsko neodvisnost doseči tudi kako drugače?« se sprašujejo v Eko krogu.

O tem, kako hidroelektrarne lahko vplivajo na naravo, njene vire in kakovost življenja ljudi ob njih, bodo v petek. 15. novembra ob 17. uri pripravili v Zagorju v prostorih Srednje šole Zagorje na Cesti zmage 5 pogovor s strokovnjaki na temo hidroelektrarn. O različnih vidikih vpliva hiodroelektrarn na okolje bodo spregovorili Andreja Slameršek, naravovarstvenica iz Društva za preučevanje rib Slovenije in vodja kampanje Rešimo Muro, Dušan Klenovšek, naravovarstvenik, član več društev za varstvo narave in sodelavec Kozjanskega parka in Jure Vetršek, strokovnjak za energetiko, sodelavec Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze Ljubljana.

Savus