V petek, 30. junija, so se na svoji 3. izredni seji sestali člani Razvojnega sveta zasavske regije, ki mu predseduje zagorski župan Matjaž Švagan. Seje se je udeležilo 15 od 23 članic in članov Razvojnega sveta zasavske regije, štirje od petih zasavskih poslancev, člani Odbora Razvojnega sveta zasavske regije za razvoj energetike v Zasavju (v nadaljevanju OREZ), ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, predstavnika HSE ter v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo Jože Dimnik. Zbrani so obravnavali predlog Zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save (v nadaljevanju zakon).
Članice in člani RSR, člani OREZ ter predstavniki lokalnih skupnosti in lokalnega gospodarstva so se strinjali, da je potrebno pred vložitvijo predloga zakona vključiti vse tri lokalne skupnosti, gospodarstvo in vse zasavske poslance.

“Predlog zakona se ne more dati v obravnavo v državni zbor, v kolikor niso upoštevani predlogi popravkov in dopolnitev, ki so jih podale lokalne skupnosti in OREZ,” sta poenoteno podala stališče župana občin Zagorje ob Savi in Hrastnik ter županja občine Trbovlje. Vsi trije so predlog zakona podprli, vendar ob upoštevanju njihove zahteve, da se v pripravo dokončnega predloga nujno vključi tudi lokalne skupnosti.

Vsi člani Razvojnega sveta so se tako strinjali: »Predlog zakona mora biti nujno usklajen med vsemi deležniki že pred samo vložitvijo, saj gre za največji razvojni projekt v Zasavski regiji v zadnjih letih.« Na seji so sprejeli sklep, da se oblikuje koordinacijska skupina za pripravo predlogov popravkov in dopolnitev na predlog zakona. Skupini bo predsedoval predsednik OREZ Tomaž Trotovšek, vanjo pa bodo vključene lokalne skupnosti, Razvojni svet zasavske regije in Svet zasavske regije.

RSR je tako sklenil, da se vložitev predloga zakona prestavi na jeseni, saj je v tem trenutku za Zasavsko regijo najbolj pomembno, da so stališča glede vsebinskega dela zakona v prvi vrsti usklajene med vsemi deležniki v regiji.

ZT