četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Nujne so Covid cone

»Z veseljem sporočamo, da so bili odvzeti brisi pri 2 stanovalkah enot bivanja VDC in 1 zaposlenemu negativni. Vsi v zasavskem VDC-ju se dobro počutimo. Ena stanovalka ostaja v karanteni do drugega negativnega brisa, ki ga bodo z mobilno enoto ZD Zagorje, ki se jim zahvaljujemo za pomoč, vzeli v ponedeljek 20. julija. Potem se bo po navodilih NIJZ lahko vrnila k ostalim stanovalcem,« so sporočili iz VDC Zagorje ob Savi. Ob tem pa opozarjajo na še vedno neurejene sistemske rešitve.

V tem času so vse pristojne (MDDSZ, MZ, varuh človekovih pravic) ponovno opozorili na nerešena vprašanja Covid con v slovenskih VDC-jih, tako iz kadrovskega kot prostorskega vidika. »Skrajni čas je, da hitro stopimo vsi skupaj in najdemo izvedljive rešitve, ne le na papirju, ampak v praksi, življenju,« opozarja direktorica VDC Zagorje dr. Špela Režun.

Ugotovitve je strnila v štiri točke:

»1. Uporabniki dnevnih enot v slovenskih VDC-jih, ki jih je v Sloveniji preko 4000, povprečne starosti 41 let (to niso domovi za starejše) imajo ustavno pravico do socialnega in delovnega vključevanja (ob skrbnih varovalnih ukrepih proti Covid-19) in jim ne smemo kršiti ustavnih pravic (52. člen) samo zato, ker se sistemsko ne poskrbi za Covid cone za enote bivanja (v enotah bivanja VDC je po Sloveniji v 16-urnem IV preko 1000 stanovalcev).

  1. Storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalnega varstva VDC moramo ločevati.
  2. Večina enot bivanja v slovenskih VDC-jih je 16-urnih, uporabniki bivajo v manjših stanovanjskih hišah kot doma, v teh prostorih nimamo možnosti vzpostavitve čistih/nečistih poti, nimamo kadra za 24 urno oskrbo niti v sivih, kaj šele v rdečih conah. Teh enot ne smemo spreminjati v »negovalne bolnice« in jih niti ne moremo zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev.
  3. V enotah bivanja VDC nimamo zdravstvenega kadra, ki bi pokril zahtevan Covid-19 team po sedanjih protokolih, ki so za VDC-je isti kot za domove za starejše (tako kot je to možno v domovih za starejše) – domski zdravnik, diplomirana medicinska sestra … Stanovalci imajo v VDC-jih osebne zdravnike. V VDC Zagorje npr. ne pripada niti 0,3 diplomirane medicinske sestre, zato imamo za te naloge pogodbenika, ki ni prisoten v zasavskem VDC-ju in podobno je tudi v ostalih VDC-jih, ki imajo manjše enote bivanja.

Že za vzpostavljanje sivih con (karantene) so pogoji v VDC-jih izredno težki. Sedaj imamo srečo, ker so počitnice in dnevne enote storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji samo cca 70% zasedene, zato smo karanteno naredili v praznem dnevnem prostoru. In prostovoljno nam je pomagala zdravnica medicine dela za zaposlene dr. Manfredo, ki tudi vseskozi opozarja na nujnost sistemskih rešitev na tem področju, saj se virus še ne bo poslovil. Za sedaj vzpostavljeno sivo cono – karanteno smo morali poklicati zaposlene z dopustov (kršimo njihovo pravico do počitka), a tako ne bo šlo v nedogled … Sistem “kliče” po vzpostavitvi regijskih – skupnih Covid con, saj bo vsak zavod zase, tudi domovi za starejše z obstoječim tempom, »kadrovsko pregorel«, da ne pišem o stroških takšnih individualnih oskrb v karanteni. Potreben je dogovor, kako vzpostaviti regijske Covid cone, ki jih oskrbuje regijski “bazen” za to imenovanega kadra. A za to je potrebno medsebojno sodelovanje in zaupanje. Le skupaj bomo zmogli.

Verjamem, da lahko s sodelovanjem, vključenostjo vseh akterjev, pristojnih, izvajalcev, najdemo izvedljive, humane in stroškovno vzdržne sistemske rešitve. A rešitve potrebujemo tukaj in zdaj!« je zapisala direktorica VDC Zagorje ob Savi dr. Špela Režun.

Savus

Foto: arhiv Savus

Previous article
Next article

Isti avtor