četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Nučičeva, Lapi in Zupanc

Največ polemik pa je sprožila debata o proračunu občine Trbovlje za leto 2016. Mnogo svetnikov je izrazilo zaskrbljenost, da bi se z novim proračunom znižal standard šolstva v občini, v razpravi pa je svetnik Borut Dolanc (SDS) poudaril: »Zdi se mi neprimerno, da bi varčevali na šolstvu, ki je v tem trenutku še nadstandardno in ga je kot takega potrebno obdržati.« Županja Jasna Gabrič je zagotovila, da šolstvo ne bo prizadeto, vendar je potrebno najti ustrezno ravnotežje med finančnim vložkom v gospodarstvo in ostale dejavnosti, saj lahko v nasprotnem primeru občina pade v zadolževanje.
Na začetku seje so svetniki predstavili pobude in vprašanja za izboljšanje kvalitete življenja v Trbovljah. Tako je Alenka Forte iz svetniške skupine SDS kot prednostno nalogo izpostavila nujnost ustrezne signalizacije za boljšo prometno varnost na cesti Dobovec – Trbovlje pri dobovški cerkvi in pokopališču.

Svetniki so se tokrat lotili tudi imenovanja novih vodstev javnih zavodov. Z večinsko podporo so svetniki izdali soglasje k imenovanju Katarine Nučič za direktorico MCT in Roka Zupanca za direktora CSD. Pri slednjem je predstavnik liste Za naše Trbovlje Andrej Šinkovec poudaril pomembnost medobčinskega sodelovanja, ki bi moralo biti pogostejše: »Čeprav kandidat Zupanc prihaja iz Hrastnika, je pohvalno, da smo z izbiro kvalitetnega kadra uspeli postaviti temelje za več sodelovanja med zasavskimi občinami,« je še dodal. Vsi svetniki so glasovali tudi za imenovanje Matjaža Lapija za novega direktorja GZT.

Vid Šteh

Isti avtor