V Splošni bolnišnici Trbovlje je ob vsakem obisku kaj novega. Bolnico posodabljajo, nabavljajo novo opreme, lotili pa so se tudi kadrovskih okrepitev. Zdravnike specialiste iščejo tudi v tujini. O vsem smo se pogovarjali z direktorjem SBT Metodom Kurentom.

Gospod Kurent, kako ste v Bolnici Trbovlje zadovoljni z letom 2022?

Leto 2022 je bilo zame osebno prvo leto mandata. Veliko je bilo novega, veliko smo se naučili. Obenem pa upam, da smo postavili trdne temelje za ambiciozno nadaljevanje. Želimo si vzpostaviti bolnišnico, ki bo moderna, s sodobno opremo ter zadovoljnimi pacienti in zaposlenimi.

S čim ste najbolj zadovoljni?

Najbolj sem zadovoljen, da sem si postavil krog sodelavcev, ki jim lahko zaupam, ki so sposobni delovati na takšnem nivoju, da bomo prve rezultate videli že v letošnjem leta. Vesel sem, da radiološki oddelek pri svojem delu že uporablja nov  RTG aparat, za katerega smo vso dokumentacijo, od začetka do podpisa pogodbe, pripravili v naši hiši. To pomeni, da imam sposobno pravno službo in službo nabave, za kar sem jim zelo hvaležen.

Kakšna je bila naložba?

Za RTG aparat, skupaj z vsemi gradbeno obrtnimi  in instalacijskimi deli bomo odšteli slabih 350 tisoč evrov. Pred nami pa je tudi razpis za nov CT aparat, ki ga sicer vodi Ministrstvo za zdravje tako, da trenutno čakamo objavo razpisa. V teku so še postopki za prenovo endoskopije, tako da bomo samo v letošnjem letu uresničili za okrog 2 milijona evrov naložb. Začeli bomo uresničevati tudi naložbe, ki pa se bodo končale v letu 2024.

Kaj vse?

Moramo se lotiti digitalizacije arhiva in v prostoru, kjer je sedaj arhiv, postaviti magnetno resonanco. To je temelj moderne bolnišnične diagnostike, tako da dobimo novo magnetno resonanco v letu 2024. Z Ministrstvom za zdravje pripravljamo dokumentacijo za prenovo ginekološko-porodnega oddelka ter za prenovo kuhinje. In pa, seveda, z županom bomo, predvidoma do konca letošnjega leta, postavili temeljni kamen za prvo parkirno hišo na območju SB Trbovlje, saj je nujno treba urediti režim mirujočega prometa.

Kakšni izzivi so še pred kolektivom bolnišnice?

Največji izzivi so vsekakor kadrovske narave. Dobra ustanova je tista, ki ima dobre in zadovoljne zaposlene. In ključni zaposleni v zdravstvu, vrh piramide, so zdravniki. Zato delamo veliko na tem, da bomo pridobili zadostno število zdravnikov. Moramo biti pošteni, da si bolnišnice in tudi zdravstveni domovi med seboj »krademo« kadre. Zdravnike iščemo tudi izven meja Slovenije in EU, tudi iz tretjih držav: iz bivše Jugoslavije, nekaj tudi iz Egipta, vodimo pogovore s kandidati iz Rusije. Mi imamo tedensko razgovore s tujci, jim pomagamo in za njih pripravljamo dokumentacijo. Uspešno smo že pomagali do pridobitve priznanja poklicne kvalifikacije vrhunskemu specialistu, ki ima reference iz top klinike iz Riada. Ko uredi še vse formalnosti glede jezika, bo začel z delom v naši bolnišnici, predvidoma v začetku letošnje jeseni.

Po drugi strani lahko rečem, da smo uspešno pridobili novo pediatrinjo, s pomočjo katere vodimo tudi postopek za začetek opravljanja dejavnosti pediatrične kardiološke ambulante v naši bolnišnici. Tako, da lahko s ponosom rečem, da se pediatrija postavlja na pota stare slave. Ravno tako ginekološko porodni oddelek, kjer delajo vrhunski zdravniki, vrhunske sestre in dobivamo veliko pohval pacientk. Kot sem že omenil, se bomo lotili tudi prenove ginekološko-porodnega oddelka.

Ne smemo zapostavljati niti podpornih služb. V sodelovanju z ministrstvom pripravljamo vse potrebno za  popolno prenovo kuhinje z modernim Haccp sistemom. Kompletna prenova pomeni prenovo elektro in strojnih instalacij, prezračevanja, hlajenja, odvodnjavanja, ogrevanja, filtracije odpadnih voda. Računam, da bomo zagnali vrhunski investicijski ciklus in se obenem kadrovsko okrepili. Zdaj v bolnici dela 27 naših in okrog 60 pogodbenih zdravnikov. Želimo si, da bi bila slika obratna, da bi delalo vsaj od 30 do 40 naših zdravnikov, število zunanjih zdravnikov pa bi zmanjšali proti 40. Zavedam se, da je lasten kader najboljši, najbolj lojalen na dolgi rok. Skratka, želimo si čim več lastnih zaposlenih kljub temu, da je treba poskrbeti za izobraževanje, certifikate, dopuste, regres, kar pri podjemnikih ni treba. Lastni zaposleni pa so enostavno v hiši, pripravljeni na dežurstva in intervencije.

In kako stojite finančno?

Smo v minusu, likvidnostno v težavah kot večina drugih bolnišnic. Na podlagi že pridobljenega soglasja Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance bomo vzeli likvidnostni  kredit, s katerim bomo poravnali dolgove. Letni prihodki SB Trbovlje znašajo sicer približno 22,5 mio evrov. Računam, da bomo s povečanim obsegom dela in večjo realizacijo z modernejšo opremo do konca mojega mandata dolg vrnili, kredit bo torej ročnosti 36 mesecev. Zame je bolj pomembno, da imamo ustrezno opremo in, da so zadovoljni pacienti in zaposleni, kot pa, da za vsako ceno poslujemo pozitivno in imamo potem številne aparate pokvarjene, nezadovoljne zaposlene in se čakalne vrste oz. dobe nenehno daljšajo.

Pomembno je skrajševati  čakalne dobe. Začeli smo zasledovati in analizirati težave, probleme skušamo čim hitreje rešiti. Pozitivno poslovanje bomo uresničili s pravilno postavitvijo strukture, pravilno postavitvijo predvsem svojega kadra in kvalitetno medicinsko opremo (CT diagnostiko, magnetno resonanco, novih ultrazvokov, kompletno prenovo endoskopije, kompletno prenovo ginekološko porodnega oddelka, hlajenjem obnovljene operacijske dvorane in obnovo še ene operacijske dvorane ter uvedbo centralne sterilizacije, ki bo omogočala 1-2 operaciji dnevno več). Pred kratkim smo nabavili tudi najmodernejši laser družbe Fotona za operacijo varic, ki ima podaljšane sonde, primerne tudi za ginekološke operacije. Dva oddelka bosta na ta račun veliko pridobila in tudi realizacija se bo večala, tako na samoplačniških prihodkih, kot  na samem programu.

MP

Foto: arhiv Savus