ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Novo vodstvo v najmlajši KS v Zagorju

Konec preteklega leta smo občanke in občani Zasavja izvolili tudi nova vodstva krajevnih skupnosti. Na Savusu bomo januarja in del februarja objavili sestavo vseh svetov KS v treh zasavskih občinah. Zraven pa bomo dodali še nekaj zanimivosti o posamezni KS, ki smo jih izbrskali in objavili v našem tiskanem časopisu. Danes je na vrsti KS Tirna v zagorski občini.

Krajevno skupnost Tirna bo v mandatu 2022 do 2026 vodil predsednik Matjaž Garantini, njegov namestnik bo Rajko Vozel, člani sveta KS pa so še Petra Juvan, Eva Zore, Andraž Drnovek, Jože Čibej in Nataša Cirar.

Vse poti, ki vodijo v Tirno, so asfaltirane. V Tirno vodijo cesta iz Zagorja preko Čolnišč in Šentlamberta, cesta preko Kandrš in Vidrge in dve poti iz Litije, preko Mošenika in preko Vač. Asfaltiranih cest je za 4 km, po krajevni skupnosti pa vodi tudi 6 km neasfaltiranih, makadamskih cest. Krajani se lahko pohvalijo tudi z urejenim električnim omrežjem in dvema vodovodoma, ki jim zagotavljata kakovostno pitno vodo.

Krajani, 280 jih je, radi povedo, da živijo v najstarejši in najmlajši krajevni skupnosti v Zagorju. Najstarejši zato, ker je bil kraj kot Ternbaerch v dokumentih objavljen že leta 1155, najmlajša pa zato, ker se je leta 2010 osamosvojila od prej skupne KS Senožeti-Tirna, v katero je sodil tudi Šentlambert.

Tirni je uspelo v dveh finančnih perspektivah pridobiti evropski denar za obnovo objektov in oživitev dejavnosti. Leta 2012 so tako slovesno odprli prenovljeno sušilnico sadja, pred leti pa prenovljeno šolsko stavbo. V Tirni so po drugi svetovni vojni šolsko učilnico najprej uredili v gasilskem domu, nato pa s prostovoljnim delom zgradili šolsko stavbo na zemljišču domačinov. A zaradi zmanjšanja števila učencev so te pozneje priključili OŠ Toneta Okrogarja, šolska stavba pa je ostajala zapuščena in je propadala. Zdaj, ko je ponovno obnovljena, služi kot prostor za druženje vseh generacij.

Družabni pečat dajejo kraju aktivni prebivalci, ki pri marsikaterem projektu solidarno poprimejo za delo, sicer pa se združujejo tudi v gasilskem društvu, športnem društvu, društvu traktoristov in medgeneracijski skupini Dišeči volčin.

Cerkev svetega Primoža in Felicijana v Tirni stoji v dolini, kjer naj bi jo zgradili zaradi tega, ker je bil tam tudi ribnik, ob njem pa se je rada zadrževala gospoda.

Na gozdnem področju Tirne je jama, v kateri se je skrival Polde Eberl Jamski. Pot do nje je mestoma nevarna, a vzdrževana. V KS Tirna sodi tudi Zasavska Sveta gora, kjer stojita planinski dom in cerkev. Romarska cerkev, posvečena Materi božji, je bila prvič pisno omenjena leta 1250. Sprva je bila romanska, nato gotska, ki so jo leta 1704 po novem okusu barokizirali. Večkrat so jo zaradi poškodb ob udarih strele morali obnoviti. Obzidje cerkve je nekoč služilo kot obramba pred turškimi vpadi, zvonik, ki stoji za njim, pa kot obrambni stolp, v katerem so še vedno ohranjene strelne line. V kapeli pred cerkvijo je prizor, ki uprizarja ljudsko izročilo, po katerem naj bi Kristus proseče dvignil glavo proti nebu in s tem tako prestrašil turške napadalce, da so se ti razbežali in nikoli več vrnili.

Na Zasavski Sveti gori stoji tudi planinski dom, s katerim upravlja Planinsko društvo Zagorje. Sprva je poleg župnišča stalo planinsko zavetišče, okoli leta 1930 so planinci zgradili dom, ki so ga poimenovali Tomazinova koča, a so jo partizani med vojno požgali. Po vojni so kočo zasilno obnovili, v treh letih pa na pogorišču nekdanje šole zgradili nov planinski dom. Ker ga je novembra 1974 poškodoval požar, so ga s prostovoljnim delom in številnimi donacijami v dveh letih obnovili in takšen stoji še danes.

MD in TPK

Foto: arhiv Savus


 

Previous article
Next article

Isti avtor