V okviru praznovanja občinskega praznika je župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan v soboto, 5. avgusta, Zdravstvenemu domu Zagorje predal v uporabo novo reševalno vozilo.
Z novo pridobitvijo pa je razveselil tudi območno organizacijo Rdečega križa in vse Zagorjane, saj jim je izročil v uporabo dvanajst novih defibrilatorjev. Ti so že nameščeni na gasilskih domovih Padež, Podkum, Ravenska vas, Kotredež, Čolnišče, Šentlambert, Tirna, Kandrše, Kolovrat, Izlake in Loke ter na stavbi Krajevne skupnosti Kisovec. V jeseni pa bodo za vse te na novih lokacijah pristojni pripravili tudi izobraževanje, kako aparate pravilno uporabljati. V občini Zagorje je tako zdaj nameščenih skupaj že 23 defibrilatorjev. Ostali so že dlje časa nameščeni na stavbah podjetij Bartec Varnost in ETI, na stavbah Srednje šole Zagorje, doma starejših Izlake, zdravstvenega doma, glasbene šole, športne dvorane, KS Mlinše-Kolovrat, izlaške osnovne šole ter na gasilskih domovih Čemšenik in Zagorje.

Že pred podelitvijo reševalnega vozila in defibrilatorjev pa je pred zdravstvenim domom stekla tudi Svitova akcija, ki promovira preventivne preglede.

ZT