Kot nam je povedala direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje Marina Barovič se bodo parkirišča pri bolnišnici urejala v okviru projekta požarne sanacije bolnišnice, a več parkirišč tudi po izvedbi ne bo.
V okviru nadaljnjih investicijskih vlaganj v Splošno bolnišnico Trbovlje je tudi projekt požarne sanacije bolnišnice. Projekt poteka v treh fazah. Prva  in delno druga faza, ki se je nanašala na ureditev požarnih sektorjev, je bila končana v letu 2011. Vse od tega leta dalje pa potekajo aktivnosti, da se izvede še del druge faze in tretja faza požarno varnostne sanacije. Aktualni projekt je sestavljen iz več delov, eden izmed njih je tudi ureditev prometnih poti okrog bolnišnice z vidika možnosti dostopa intervencijskih vozil v primeru potrebe.

»S tem bo podana možnost,« je poudarila Barovičeva, »da se kasneje, seveda če bodo za te namene zagotovljena sredstva, zgradi parkirna hiša nad pediatrično stavbo.«

Investicija se bo izvajala iz posebne postavke za požarno varnostno sanacijo pri Ministrstvu za zdravje. Izvajalec del je bil izbran na javnem razpisu, vendar je bila zoper odločitev o oddaji naročila  vložena revizija pri Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov javnih naročil. Na odločitev DRK še čakajo. Investicija je ocenjena na okrog 2,5 milijona evrov.

TPK

Prejšnji članekŽive jaslice v Javorju
Naslednji članekBožično mesto