petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Novi sončni elektrarni

Na skupščini Javnega podjetja Komunala Zagorje, ki je bila sredi prejšnjega meseca, so člani in članice obravnavali in potrdili revidirano letno poročilo podjetja za lansko leto in sprejeli sklep o delitvi bilančnega dobička.

Komunala Zagorje je, kljub višanju vseh stroškov, ki jih je morala poravnavati, lani poslovala pozitivno. V letošnjem letu na naložbenem delu Komunala planira izgradnjo še dveh sončnih elektrarn na centralni čistilni napravi v Zagorju in na mestni kotlarni. V načrtu je tudi nakup traktorja za letno zimsko vzdrževanje javnih površin in cest v KS Izlake.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor