Na skupščini Javnega podjetja Komunala Zagorje, ki je bila sredi prejšnjega meseca, so člani in članice obravnavali in potrdili revidirano letno poročilo podjetja za lansko leto in sprejeli sklep o delitvi bilančnega dobička.

Komunala Zagorje je, kljub višanju vseh stroškov, ki jih je morala poravnavati, lani poslovala pozitivno. V letošnjem letu na naložbenem delu Komunala planira izgradnjo še dveh sončnih elektrarn na centralni čistilni napravi v Zagorju in na mestni kotlarni. V načrtu je tudi nakup traktorja za letno zimsko vzdrževanje javnih površin in cest v KS Izlake.

Savus

Foto: arhiv Savus