torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Nove priložnosti za zasavsko podeželje

Trboveljski hram kulture, Delavski dom, je včeraj ob 17. uri kot zadnji v Zasavju gostil delavnico, ki jo je organiziralo Partnerstvo LAS Zasavje. Pozdravnemu nagovoru Slavi Gala, predsednice Partnerstva LAS Zasavje, katerega vodilni partner je od lanskega oktobra Območna obrtno – podjetniška zbornica Hrastnik, je sledila predstavitev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje in osnutka 1. javnega poziva za izbor operacij za obdobje 2014-2020.
Maša Kovač je temeljito opredelila ključna tematska področja Strategije s pripadajočimi vrednostmi. V sklopu treh javnih pozivov, ki bodo predvidoma konec leta 2016, leta 2018 in leta 2020 bo za projekte zasavskega podeželja na voljo prek milijon evrov. Kljub zajetnemu kupčku denarja, ki ga bosta prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, bo pri vsakem izbranem projektu potrebno prispevati 15 oziroma 20 odstotkov lastnih sredstev. Ključno merilo izbora projektov bo povezovanje različnih partnerjev. Prijavijo se lahko prijavitelji iz občin Hrastnik, Zagorja in Trbovelj, vendar pa so potencialni prijavitelji s sedežem v območju strogega mesta Trbovlje še vedno izvzeti za prijavo operacij v okviru EKSRP sklada. Kovačeva je ob koncu poudarila, da na LAS-u želijo čim več prijav in posledično tem več uspešno izvedenih projektov.

Andraž Malovrh

Isti avtor