V Trbovljah bodo zgradili 4,8 kilometrov novih kolesarskih površin, s katerimi bodo povezali severni del Trbovelj z južnim delom. Vrednost celotnega projekta znaša nekaj več kot 2 milijona evrov, od tega bo četrtino prispevala Občina iz občinskega proračuna, ostalo (1,7 milijona evrov) pa so državna in evropska sredstva. Občina Trbovlje je v sredo, 2. februarja, pripravila novinarsko konferenco o začetku projekta.

Kolesarska pot bo povezala severni del Trbovelj z južnim delom. Potekala bo vse od železniške postaje do izvoza za podjetje Dewesoft. Na novo bodo zgradili 4,8 kilometrov kolesarskih površin (od tega 1,6 kilometrov v severnem delu in 3,2 kilometra v južnem). Obstoječi del kolesarskih poti znaša 1,6 kilometrov, po končanem projektu pa bo skupna dolžina kolesarske poti po Trbovljah merila 6,4 kilometre.

Z gradnjo so že začeli, in sicer v severnem delu pri podjetju Dewesoft. Projekt bo končan konec letošnjega leta ali začetek prihodnjega. Gradnja se bo prilagajala predvsem letnemu času. Tako bodo poleti denimo gradili južni del, saj je predvsem zaradi dopustov prometa takrat manj.

»Novo zgrajena kolesarska pot ni namenjena samo rekreativnim kolesarjem in večjim hitrostim, ampak tudi občanom, ki želijo iz enega dela mesta s kolesom priti v drugega,« je na konferenci povedal projektant Grega Doberlet, ki prihaja iz trboveljskega podjetja Pronig. Slednji je tudi natančno predstavil vse etape. Oba nova dela (severni in južni) sta namreč sestavljena iz petih etap.

Zaradi gradnje kolesarske poti bodo na nekaj delih uvedli omejitev 30 km/h, uredili semaforizirana križišča, pot pa bo potekala tudi preko parkirišča pred trgovino Hofer, kjer so trenutno parkirani kamioni. Na treh delih bodo zgradili še postaje za izposojo električnih koles TRajBi (pri Dewesoftu, Komunali in Pilon centru).

Največji problem projekta je Občini predstavljalo pridobivanje soglasij za gradnjo. Vsak meter kolesarske steze mora namreč potekati po zemlji Občine Trbovlje, za kar je morala Občina podpisati več kot 100 pogodb z lastniki zemljišč.

Županja Jasna Gabrič je na konferenci dejala, da je izjemno vesela, da bo projekt izveden, saj so v preteklosti sprejeli sklep, da gradnja kolesarskih površin v Trbovljah ni možna. Kljub temu jim je uspelo, pogoje za izvedbo projekta so na Občini pripravljali kar 4 leta. »Verjamem, da bomo čez 10 let govorili o tem, da se je trajnostna mobilnost v Trbovljah prijela,« je še dodala županja.

Sabina Bravec

Foto: Ula Turk in arhiv Občine Trbovlje