četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Nova Tet

Termoelektrarna Trbovlje, ki je del skupine Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), je začela 1. januarja znova poslovati. Tet je bila od decembra 2014 v likvidaciji, ki pa se je z letošnjim letom prekinila glede na sklep upravljalca državnega premoženja SDH in splošne ocene HSE, da je energetsko lokacijo na območju TET smiselno ohraniti in nadgrajevati. Tet se je preimenovala v HSE – Energetska družba Trbovlje, ima 18 zaposlenih, vodi pa jo direktor Ervin Renko.

Družba skladno s sprejetim poslovnim načrtom skupine HSE za obdobje 2018 – 2020 nadaljuje z izvajanjem storitev skladiščenja naftnih derivatov v okviru obveznih državnih rezerv in sistemskih storitev v elektroenergetskem sistemu za leto 2018. Na energetski lokaciji bosta ohranjeni proizvodni enoti na tekoče gorivo, celotno lokacijo pa želi HSE tudi razvijati.

Predvidena je demontaža in razgradnja tehnoloških sklopov opreme zaustavljenega 125-megavatnega bloka ter vzdrževanje preostalih objektov in naprav. »Tudi sama razgradnja opreme bo zahteven projekt, a odločitev, da se staro umika novemu, je nujna in potrebna tako z okoljskega kot varnostnega vidika. Nadaljevalo se bo tudi dezinvestiranje s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja in izvajanje ukrepov na zaprtem in rekultiviranem odlagališču pepela Prapretno,« so povedali na HSE, kjer bodo z vodstvom nove Tet iskali nove razvojne možnosti in pri tem gradili, pravijo, na dialogu z lokalno skupnostjo. »Prepričan sem, da je lokacija trboveljske termoelektrarne priložnost za nove energetske projekte, med njimi tudi za inovativne, ki jih v energetiko prinašajo sodobne tehnologije. Tako bo ta lokacija tudi v prihodnje ohranila energetski pomen,« je povedal Matjaž Marovt, generalni direktor HSE.

Glede na to, da ostaja na lokaciji trboveljske termoelektrarne za izvajanje predvidenih aktivnosti 18 redno zaposlenih delavcev, je direktor Ervin Renko dejal: »Ena od prioritet ob hkratnem iskanju novih dejavnosti v širšem pomenu energetike bo tudi socialna varnost zaposlenih.«

ZT

Isti avtor