sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Nova prijateljstva med trboveljskimi in bosenskimi gimnazijci

S šolskim letom 2018/2019 so v GESŠ Trbovlje začeli izmenjavo z Gimnazijo Muhsin Rizvić iz Kaknja. Najprej se je v oktobru 2018 ekipa profesorjev iz Trbovelj odpravila na pogovore, oglede o novi izmenjavi, od 28. do 29. marca pa so iz Kaknja obisk vrnili.

Pet profesoric, predsednica Slovenskega društva Kakanj in najstarejša predstavnica slovenskega društva ter 13 dijakov, od katerih trije obiskujejo tudi dodatni pouk slovenščine v gimnaziji, so spoznavali Trbovlje, ki so glede na preteklost, zlasti glede rudnika, cementarne in termoelektrarne, še močno povezane z našim okoljem. Vsa ta industrija namreč v Kaknju še vedno deluje.

Ob prihodu so si ogledali Trbovlje, muzej 4. DRITL, naslednji dan pa bili pri pouku slovenščine, geografije in zgodovine, predstavili svoje projektne naloge, s kulturnim delom pokazali znanje slovenščine, si nato ogledali rudniške površine, grad Bogenšperk in Ljubljano. V tem času je gimnazijce obiskala tudi predstavnica združenja Slovenske izseljenske matice iz Ljubljane in pohvalila prizadevanja glede izmenjave. V Kaknju je namreč še veliko potomcev Zasavcev, ki so s svojim znanjem pomagali v rudniku.

Pri tej izmenjavi so se stkale prijetne in srčne vezi – tako med dijaki kot med profesorji. V jesenskem času bodo trboveljski gimnazijci obisk vrnili in še poglobili njihovo prijateljstvo.

MSD

Foto: arhiv GESŠ

Previous article
Next article

Isti avtor