Foto: arhiv PVSP
Foto: arhiv PVSP

Regionalni center za razvoj objavlja peti javni poziv za vključitev v projekt Podjetno v svet podjetništva HRT. Projekt poteka v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018.

Na razpis se lahko prijavijo brezposelni iz občin Hrastnik in Trbovlje, ki imajo podjetniško idejo in so motivirani za podjetništvo, ne glede na to, koliko so stari ali kakšno izobrazbo imajo. Razpisovalec bo izbral 11 kandidatov, ki bodo sklenili delovno razmerje za štiri mesece. V tem času bodo ob strokovni pomoči mentorjev razvijali svojo podjetniško idejo in se pripravljali na podjetniško kariero.

Foto: arhiv PVSP
Foto: arhiv PVSP

Vsi zainteresirani ste povabljeni na predstavitev razpisa:

  • v četrtek, 7. januarja 2016, ob 9. uri v prostore RR centra v Hrastniku, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik ali
  • v petek, 8. januarja 2016, ob 9. uri v prostore Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija, Trbovlje.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo Branka Jurman (telefon: 03-56-60-506 ali 06-56-60-500; e-pošta: branka.jurman@rcr-zasavje.si ali info@rcr-zasavje.si), spletna stran: http://www.rcr-zasavje.si/

Promocijska objava