Sodobna igrala omogočajo varno igro, hkrati pa tudi razvijanje motoričnih sposobnosti, ki krepijo telo in duha najmlajših. Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju z občino Zagorje podprla prenovo otroškega igrišča pri OŠ Toneta Okrogarja.

Otroških igrišč, na katerih se razlega razigran otroški smeh, si ne moremo predstavljati brez zabavnega tobogana, gugalnic in drugih pisanih igral. V želji, da bi bila ta za otroke tudi čim bolj varna, Zavarovalnica Triglav že deseto leto pripravlja akcijo Otroci Triglava. »S to akcijo si že deseto leto zapored prizadevamo za urejanje ali novo postavitev igral okolij, v katerih lahko družine, otroci, mladostniki in vsi mladi po srcu kakovostno in razigrano preživljajo prosti čas«, je o namenu akcije povedala direktorica območne enote Trbovlje Mojca Brečko.

Z novimi igrali so zamenjali stara in dotrajana, otroke je pred Osnovo šolo Toneta Okrogarja pričakalo prenovljeno igrišče. »Otroška igrala, ki smo jih kupili s pomočjo donacije, bodo v dopoldanskem času uporabljali naši najmlajši učenci, ki bodo lahko kvalitetno razvijali telesno motoriko. V popoldanskem času pa bodo igrala razveseljevala vse otroke, saj je to edino otroško igrišče v krajevni skupnosti, v kateri stoji šola. Vsi otroci so se neizmerno razveselili igral, ki skupaj s prenovljenim šolskim igriščem vsem nudijo prijetno in varno okolje za preživljanje šolskega in prostega časa v naravi«, je povedala ravnateljica Osnovne šole Toneta Okrogarja Nataša Grošelj.

Savus

Foto: arhiv Savus