V petek, 13. maja, so v Hrastniku odprli povsem prenovljeno atletsko stezo na športnem stadionu na Logu. Vrednost naložbe je 330 tisoč evrov, z 72 tisoč evri jo je podprla tudi država. Ob otvoritvi je potekal na stadionu tudi humanitarni tek.

Občina Hrastnik je skupaj z Javnim zavodom za kulturo, šport, mladino in turizem (KRC Hrastnik) v lanskem letu uspešno kandidirala na razpisu Fundacije za šport ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in skupno pridobila nekaj več kot 70 tisoč evrov za prenovo atletske steze. Dela so se pričela v lanskem letu, uradno pa so stadion v uporabo predali danes. Prenovljena atletska steza se ponaša s tartansko podlago, s čimer je bila izpolnjena dolgoletna želja hrastniških športnikov.

Občina Hrastnik je lani pričela s postopno prenovo športnega parka na Logu. Prvi del prenove zajema ureditev atletske steze in ostalih atletskih površin na stadionu, saj je bila peščena steza dotrajana in potrebna temeljite obnove.

»Obstoječe stanje atletske steze ni več omogočalo kakovostnega izvajanja programov športne vzgoje, niti trenažnega procesa otrok in ostalih občanov, ki se ukvarjajo z atletiko oziroma rekreativno s tekom. Zaradi starosti je tudi vzdrževanje steze bilo vse težje in posledično dražje. Z ureditvijo športnega parka smo želeli omogočiti varno in kakovostno vadbo vsem generacijam na najvišji ravni. Gre za eno največjih investicij v športno infrastrukturo v zadnjih 20 letih v občini Hrastnik,« je dejal župan Marko Funkl.

»Na osnovi projektne dokumentacije se je uredila geodetska izmera, izkop celotne obstoječe steze, odvodnjavanje ter položitev notranjih kanalet in zunanjih robnikov ter vgradilo tampon v primerni zbitosti z dobro vodopropustnostjo in postavilo jamo za skok v daljino. Sledila je vgradnja drenažnega asfalta v dveh slojih in vgradnja sintetične podlage – tartana,« je potek del opisal direktor KRC Hrastnik Miha Mirt, KRC z objektom tudi upravlja. Izbrani izvajalec del je bilo podjetje Flora Sport, prenovljeni stadion bo uporabnikom na voljo vse dni v tednu med 6. in 21. uro.

Vrednost prenove znaša 330 tisoč evrov, 49 tisoč evrov je primaknila Fundacija za šport, dobrih 23 tisoč evrov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostala sredstva so zagotovljena v občinskem proračunu.

Poleg atletske steze je Občina Hrastnik v lanskem letu že uredila osrednje otroško igrišče, naslednji korak prenove športnega parka pa bo postavitev učilnice na prostem.

Stadion bo v uporabo uradno predan danes popoldan v okviru otvoritve, kjer bodo trak prerezali župan Marko Funkl, častni občan občine Hrastnik Edvard Vecko, gorski tekač Miran Cvet in triatlonec Denis Šketako. Cel dan na stadionu poteka tudi 11. Zasavski humanitarni tek, na katerem zbirajo sredstva za Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (za skupino za samopomoč bolnikom z rakom v Zasavju). Tek organizirajo Društvo prijateljev mladine Trbovlje ter tekača Igor Gošte in Sabina Karaman, ki ju pri teku (tudi skupaj z njima) podpirajo številni obiskovalci prireditve.

Savus

Foto: arhiv Savus