V četrtek, 27. maja, je v Zagorju ob Savi potekala konstitutivna seja Razvojnega sveta zasavske regije za obdobje 2021–2027. Predsednik novega Razvojnega sveta zasavske regije 2021–2027 je hrastniški župan Marko Funkl, podpredsednika pa sta Tomaž Berginc, predsednik upravnega odbora Zasavske gospodarske zbornice, in Klara Kržišnik, vodja Regionalnega centra za nevladne organizacij za zasavsko regijo.

Novo predsedstvo je poudarilo pomen sodelovanja med gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami, ki bo ključno za oblikovanje dolgoročnih razvojnih ukrepov in projektov za razvoj regije.

Razvojni svet je obravnaval tudi aktivnosti v povezavi z Regionalnim razvojnim programom 2021–2027 (RRP) in Skladom za pravični prehod (Just Transition Fund) ter Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij z načeli pravičnega prehoda. RRA Zasavje bo programski del RRP javnosti predstavila na Regionalni razvojni konferenci, ki bo potekala v sredo, 16. junija, v Trbovljah. Na konferenci bodo projekte, ki so jih v fazi priprave RRP 2021–2027 predlagale organizacije iz celotne zasavske regije, pregledali in skušali identificirati ključne strateške projekte za regijo.

Soglasno je bila potrjena nova sestava Razvojnega sveta zasavske regije, ki šteje dvajset članov. Osem jih prihaja iz gospodarstva, osem članov je predstavnikov občin in štirje člani iz nevladnega sektorja. Razvojni svet zasavske regije je v tej sestavi potrjen za programsko obdobje 2021–2027.

Predstavniki občin v Razvojnem svetu zasavske regije za obdobje 2021–2027 so: Marko Funkl (Občina Hrastnik, predsednik Razvojnega sveta zasavske regije), Igor Pogačnik (Občina Hrastnik), Jasna Gabrič (Občina Trbovlje), Jože Weingartner (Občina Trbovlje), Matjaž Švagan (Občina Zagorje ob Savi), Simona Klukej (Občina Zagorje ob Savi), Franci Rokavec (Občina Litija), Lijana Lovše (Občina Litija).

Predstavniki gospodarstva v Razvojnem svetu zasavske regije za obdobje 2021–2027 so: Tomaž Berginc (ETI, podpredsednik Razvojnega sveta zasavske regije), Andrej Orožen (Dewesoft), Peter Čas (Steklarna Hrastnik), Rafko Voje (Modularis Drive), Mirko Mastnak (OOZ Hrastnik), Samo Gjerek (OOZ Trbovlje), Joži Bregar Leskovšek (OOZ Zagorje ob Savi), Simon Lokar (OOZ Litija).

Predstavniki nevladnih organizacij v Razvojnem svetu zasavske regije 2021–2027 so: Klara Kržišnik (Regionalni center NVO, podpredsednica Razvojnega sveta regije), Lavra Izgoršek (DPM Trbovlje), Jure Vetršek (Eko krog) in Andraž Grum (Kolesarsko društvo Zagorje).

Konstitutivno sejo Razvojnega sveta zasavske regije za novo obdobje 2021–2027 je vodila predsednica Razvojnega sveta zasavske regije za obdobje 2014–2020 Staša Baloh Plahutnik. Po četrti točki dnevnega reda je vodenje seje predala novemu predsedniku razvojnega sveta Marku Funklu. Člani sveta so se Staši Baloh Plahutnik zahvalili za korektno vodenje in vsa njena prizadevanja v obdobju 2014–2020.

Po konstitutivni seji Razvojnega sveta zasavske regije sledi formiranje odborov oziroma delovnih teles. Poslovnik o delu RSR določa sledeča delovna telesa: Odbor za gospodarstvo, Odbor za turizem, Odbor za človeške vire in kakovost življenja, Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, Odbor za razvoj podeželja, Odbor za okolje in zdravje, Odbor za razvoj energetike v Zasavju (OREZ). Člane odborov imenuje Razvojni svet zasavske regije.

Savus

Foto: RRA Zasavje


 

Prejšnji članekProdaja baletne šole
Naslednji članekDanes dogaja