četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Nov razpis za podjetja

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 je, kot je zapisano v dokumentaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, spodbujanje začetnih investicij, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest, ustvarjanje dodatne vrednosti v gospodarstvu in spodbujanja razvoja novih proizvodov, tehnologij, storitev ter drugih inovacij.

Podjetja, torej pravne in fizične osebe, ki se želijo na razpis prijaviti, bodo morala izpolnjevati nekatere pogoje. Pravna oblika in velikost podjetja nista pomembna, vendar podjetje ne sme biti v večinski javni lasti. Ravno tako mora biti na dan objave razpisa podjetje registrirano vsaj 18 mesecev in ustvarjati prihodke od prodaje. Sedež ali registriran obrat mora imeti na omenjenem območju že vsaj šest mesecev. Registrirano mora biti za opravljanje dejavnosti, ki bo predmet razpisa. Če bo izbrano na razpisu, mora projekt začetne investicije izvajati do zaključka pogodbenih obveznosti in še najmanj tri leta (oziroma pet, če gre za veliko podjetje) po zaključku investicije ohraniti obstoječa delovna mesta.

Na ministrstvu prijave sprejemajo do 6. decembra. Čez planke se na ta razpis lahko prijavljajo tudi podjetja iz pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) in Radeč. Za začetne investicije na območju Hrastnika, Radeč in Trbovelj so razpisana sredstva v višini 1.250.000 evrov, ravno tako za območje pokolpja.

ZT

Isti avtor