četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Neurje – škoda – vloga

Občina Trbovlje je na svoji spletni strani objavila poziv za prijavo škode oziroma oddajo vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo po neurju, ki je po občini pustošilo 1. julija 2020.

Občina Trbovlje je objavila poziv na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje za ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo med 29. junijem in 1. julijem 2020. Škodo lahko oškodovanci prijavijo na predpisanih obrazcih najkasneje do srede, 5. avgusta, letos.

»Zaradi lažje organizacije in vnosa podatkov v sistem AJDA naprošamo vse, ki boste prijavili škodo, da to storite čim prej in ne zadnji dan. Za večstanovanjske bivalne zgradbe prijavlja škodo upravitelj, skupnost stanovalcev ali pooblaščeni predstavnik lastnikov,« obveščajo z Občine Trbovlje.

Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanih obrazcih, objavljenih na strani URSZR, povezavo lahko nadejo na tej občinski strani. Obrazce za prijavo škode lahko dobijo tudi na Oddelku za okolje, prostor in GJS na Občini Trbovlje.

Izpolnjene in podpisane obrazce s strani oškodovanca, sliko poškodovanega zemljišča / objekta in kontaktne podatke oškodovanca (telefonsko številko) je potrebno oddati v času uradnih ur v pisarno št. 54 (Monika Dolinšek). Tam dobijo tudi dodatne informacije.

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija za infrastrukturo.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje

Isti avtor