V občini Hrastnik je bil aktiviran Občinski štab civilne zaščite. Pri odpravljanju posledic neurja je sodelovalo 54 gasilcev Gasilske zveze Hrastnik. Ob 18.16 so gasilci PGD Dol pri Hrastniku iz župnišča na Trgu borcev NOB na Dolu izčrpali 3 kubične metre vode. V Črdencu so preusmerili tok dveh hudournikov, ki sta ogrožala stanovanjski hiši. V naselju Turje so utrdili drog električne napeljave, ki ga je izpodjedala voda. V stanovanjski hiši v Turju so očistili prepust, na relaciji Hrastnik – Brnica so očistili obcestne jaške.V Suhadolu je na cesti Hrastnik – Zidani Most med dvema zemeljskima plazoma obtičalo 27 osebnih vozil. Gasilci in delavci cestnega podjetja so iz hrastniške strani odstranili plazovino ter omogočili prevoz proti Hrastniku. Cesta v smeri Zidanega Mosta je še vedno zaprta.
V naselju Gore je plaz uničil dovozno cesto do stanovanjske hiše. Gasilci so z vozilom prepeljali stanovalca v dolino. Gasilci PGD Prapretno so v Krnicah očistili prepust hudournika, ki je ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Marno so v naselju Brdce pri dveh stanovanjskih hišah s protipoplavnimi vrečami preusmerili tok hudournika. Na relaciji Brdce – Brezno so zavarovali območje, kjer se je vdrlo vozišče. Na cesti Marno – Brezno so odstranili podrto drevo. Gasilci PGD Turje so preusmerili hudournik pri stanovanjski hiši v naselju Turje in Gore, na lokalni cesti Turje – Čreta so označili posamezne odseke, kjer so plazovi zasuli dele ceste.
Na cesto Hrastnik – Radeče je več hudournikov naneslo kamenje in podrlo nekaj dreves, ki so bila odstranjena s kombiniranim gradbenim strojem. Cesta je bila zjutraj prevozna.
Plaz je zasul tudi železniško progo med Zidanim Mostom in Hrastnikom. Ponoči so delavci Slovenskih železnic očistili progo in ob 4.30 uri so jo usposobili za promet. Zjutraj je promet na tem delu železniške proge potekal počasneje, zato so imeli nekateri vlaki nekaj zamude.
Voda je na cesti Marno – Rimske Toplice precej poškodovala cestišče, zato je cesta Marno – Rimske Toplice zaprta. Zasavci, ki potujejo na celjski konec in obratno lahko uporabijo ceste Hrastnik – Radeče, Marno – Brdce – Brezno – Sedraž – Sevce, Brezno – Zavrate – Rečica in druge manjše lokalne ceste. Tovorni promet pa bo potekal precej bolj naokoli.
ZT