Sinoči, v torek, 5. julija, ob 22.50 uri je zaradi močnega naliva na Mlinšah v občini Zagorje ob Savi voda zalila štiri objekte, pri enem pa se je sprožil zemeljski plaz. Gasilci PGD Zagorje-mesto in PGD Mlinše so iz štirih objektov izčrpali vodo, čistili pretočne jaške, odstranjevali vejevje ter pomagali pri odstranjevanju plazu, dokler tega ni prevzela Komunala Zagorje, ki je na kraj poslala ustrezno mehanizacijo. Regionalna cesta Zagorje – Mlinše je bila zaradi zamašenih odtokov poplavljena so jo morali zapreti. O dogodku je bil obveščen OŠCZ Zagorje ob Savi ter odgovorna oseba občinske uprave. Na kraju je bila prisotna tudi policija ter delavci cestnega podjetja.
Ob 23.12 pa je bilo hudo v naselju Briše, kjer je prišlo do hudega naliva meteornih vod. Gasilci PGD Kolovrat so čistili propuste ob cesti ter odstranjevali vejevje iz potoka Medija. S ceste so pomagali izvleči osebno vozilo, ki je zaradi narasle vode obtičal na njej. Postavili so signalizacijo za zaporo ceste na dve lokalni cesti (Medija – Borje in Borje – Plavišnik), ki ju je na nekaj mestih odnesla deroča voda. O aktivnostih je bil obveščen poveljnik OŠCZ Zagorje ob Savi.

Do zgodnjih jutranjih ur so bile ceste sanirane in so normalno prevozne. Danes bodo škodo ocenile ustrezne službe Občine Zagorje, kjer se bodo dogovorili tudi za sanacijo.

ZT