V sredo, 18. maja, bodo ob 12. uri v TKI Hrastnik izvedli načrtovano enodnevno terensko in praktično vajo zaščite in reševanja.

Na vaji bodo izvedli simulacijo nesreče s klorom v TKI Hrastnik. Namen in cilj vaje so:

– preveriti učinkovitost in usklajenost predvidenih ukrepov v načrtih zaščite in reševanja ob nesreči s klorom v TKI Hrastnik,

– preveriti učinkovitost delovanja sistema opazovanja in obveščanja,

– preveriti učinkovitost postopkov opozarjanja in obveščanja pristojnih organov in služb,

– preveriti organiziranost, usposobljenost in opremljenost sil, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v primeru nesreče s klorom v TKI Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv Savus