sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Neprofitna stanovanja

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, na podlagi katerega bo oblikovala prednostno listo. Gre za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani k plačilu varščine. Vloge lahko prosilci dobijo na Občini Trbovlje. Rok za oddajo je 14. oktober 2016.
ZT

Isti avtor