Občina Hrastnik do 31. marca preko razpisa zbira kandidate za najem neprofitnih stanovanj, ki se bodo izpraznila v letošnjem ali prihodnjem letu. Do pridobitve stanovanja so upravičeni državljani Republike Slovenije, nekateri državljani ostalih članic Evropske unije in osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji in stalno prebivališče v Občini Hrastnik.
Prosilci oziroma člani gospodinjstva ne smejo biti lastniki premoženja, ki presega 40 odstotkov vrednosti stanovanja, primernega zanje (glede na število članov gospodinjstva). Prosilci ne smejo imeti neporavnanih obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja, mesečni prihodki gospodinjstva v koledarskem letu pred letom razpisa pa ne smejo presegati odstotka povprečne neto plače, določenega glede na velikost gospodinjstva. Gospodinjstvo z dvema članoma tako ne sme mesečno zaslužiti več kot 2575 evrov, štiričlansko gospodinjstvo več kot 3811 evrov, šestčlansko gospodinjstvo pa več kot 4841 evrov neto.

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost osebe, ki živijo v slabših stanovanjskih ali socialno zdravstvenih razmerah ali živijo v gospodinjstvu z večjim številom družinskih članov.

Do neprofitnega stanovanja v Občini Hrastnik so upravičeni tudi nekateri posamezniki, ki ne živijo tam. Za stanovanje lahko zaprosijo invalidi, ki so vezani na voziček ali trajno potrebujejo pomoč druge osebe, če imajo v Občini Hrastnik večjo možnost za zaposlitev ali so jim v občini zagotovljene zdravstvene storitve in pomoč drugih oseb. Na razpis se lahko prijavijo tudi žrtve nasilja v družini, ki začasno bivajo v materinskih domovih ali drugih zatočiščih, če so ta začasna bivališča v Občini Hrastnik. Prijavijo pa se lahko tudi najemniki stanovanj, če so te izgubili v postopku podržavljanja, a le, če izpolnjujejo vse splošne pogoje po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in javnem razpisu Občine Hrastnik.

MD

Prejšnji članekInvalidi obeležili dan žena
Naslednji članekGoreč smehljaj