Na začetku prve letošnje seje 20. februarja je županja in predsedujoča občinskemu svetu Jasna Gabrič zbrane opomnila, da ravno na dan seje, 20. februarja, mineva natanko eno leto od skalnega podora v Trbovljah, ki je pod seboj pokopal avtomobil z dvema potnikoma in začasno prekinil povezavo med Trbovljami in Hrastnikom.
Na seji je Leana Tomič, predstavnica sveta Centra za socialno delo, predstavila dogajanje v centru. Povedala je, da CSD odpravlja nekatere nepravilnosti v svojem delovanju, vseeno pa bi želeli, da jim država za izvajanje projektov nameni nekaj dodatnih sredstev. Zbrane je nagovoril tudi Milan Žnidaršič, predstavnik lokalne skupnosti v svetu Splošne bolnišnice Trbovlje. Ta je povedal, da so se v zadnjih letih ukvarjali predvsem s kadrovskimi problemi; iskali so zdravnike, direktorici Marini Barovič pa je potekel mandat. Prvi razpis za novega direktorja oziroma direktorico se je končal neuspešno – prijavljena je bila samo ena kandidatka, ki ni ustrezala zahtevam. Razpis zato ponavljajo. »Upamo, da bo prišel direktor, ki bo znal trboveljsko bolnišnico popeljati naprej,« je povedal Žnidaršič. Povedal je, da bolnišnica dobro posluje, da vlaga v posodobitev zgradb, dobili so nov urgentni center, ki pa predstavlja velike finančne obveznosti. »Če ne bo država zagotovila sredstev, se bo konec leta bolnišnica znašla v rdečih številkah,« je posvaril.

Svetnico Alenko Forte je skrbelo, kako bo pripojitev Integrala – Zagorje k družbi Avrigo vplivala na cene vozovnic. Predsedujoča je pojasnila, da se je spremenila cena vozovnic za upokojence. Po novem je enotna cena pet evrov, z vozovnico pa se lahko oseba vozi na katerikoli relaciji v občini Trbovlje. »Cene ostalih vozovnic pa zaenkrat ostajajo iste,« je tolažila Gabričeva.

Pogovarjali so se tudi o prodaji podjetja Spekter. Županja je povedala, da si bodo prizadevali, da podjetje ostane v javni lasti. »Naš cilj mora biti odgovorna država,« je povedala.

V tretji točki so razpravljali o obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave v letu 2017. Direktor podjetja Javna razsvetljava Stanko Furlan je povedal, da so v preteklem letu v Trbovljah dodali nekaj luči, stroški vzdrževanja pa so manjši.

Pri četrti točki dnevnega reda so svetniki izdali mnenji o kandidatih za delovno mesto ravnatelja Srednje tehniške in poklicne šole v Trbovljah. Pozitivno mnenje je dobila trenutna ravnateljica Marjetka Bizjak, Tadeju Bračku pa so dali negativno mnenje. Po predlogu županje so v tej točki izdali tudi soglasje k imenovanju Tadeja Špitalarja na mesto direktorja RRA Zasavje.

O spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnega zavoda Gasilski zavod Trbovlje, javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje in o občinskem proračunskem načrtu so odločali po skrajšanem postopku in sprejeli vse predloge. Potrdili so tudi pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Trbovlje. »Seje svetnikov na letni ravni znašajo dva in pol odstotka plače župana na letni ravni,« je pri tem pripomnila Fortejeva.

Svetniki so do 9. točke povsem mirno razpravljali in sprejemali sklepe. Nekoliko nemirno pa je postalo pri 10. točki, ko se je začela debata o plačljivih parkirnih mestih in parkirninah pri Zdravstvenem domu in Splošni bolnišnici Trbovlje. Po burni razpravi, med katero so padale tudi ostre besede – županja je namreč Boruta Dolanca, ki je predlog označil za skrpucalo, opomnila, naj bo bolj spoštljiv – so sklep sprejeli, a z dodatkom. V tem je zapisano, da bo med tednom parkiranje prve pol ure brezplačno, ob sobotah pa bo brezplačno ves dan. Med tednom bo parkirišče plačljivo med 7. in 16. uro.

Na koncu so potrdili tudi poročilo o štipendiranju v letu 2016 in poročilo o delu nadzornega odbora občine Trbovlje v letu 2016. Beseda je tekla tudi o povezavi z avtocesto. »Prej smo govorili o tretji razvojni osi,« je povedal Denis Tomše, »zdaj pa omenjamo navezavo na avtocesto in cesto G2-108 Hrastnik ter navezavo na tretjo razvojno os«. Ta naj namreč vendarle ne bi tekla skozi Zasavje.

Martina Drobne

Prejšnji članekRegijsko naravnani zagorski svetniki
Naslednji članekZaradi nesreče preusmerili promet