Zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji so številne aktivnosti, ki so bile sicer že načrtovane, ali odpadle ali potekajo po prilagojenem programu. Tako tudi veliko počitniških dejavnosti, ki so jih različni organizatorji načrtovali za čas poletnih počitnic. Eden tistih, ki je moral prilagoditi svoje delo, je tudi Zavod za mladino in šport Trbovlje (ZMŠT).

Delo v ZMŠT je zaradi dane situacije okrnjeno. Predvidene dogodke, vključno z Mlado olimpijado, smo bili primorani prestaviti v september. Prav tako je prestavljen tek po ulicah Trbovelj, zaključek programa ”Spoznavajmo se s športom – Cicibani in šport” je v letošnjem letu odpovedan. Odpovedana je vsa športna vadba za otroke med počitnicami (julij, avgust). Upamo, da se bodo s septembrom zadeve normalizirale in bomo v poletnem času odpovedane dogodke izvedli jeseni.

Aktivnosti, ki vključujejo druženje in mreženje, se bodo nadaljevale takoj, ko bo to mogoče. Seveda pa projekti, na katere epidemija nima vpliva, potekajo nemoteno. Tako se je multimedijska skupina 6. julija odpravila na Jezersko, kjer so izdelovali produkcijski načrt in snemalne knjige za snemanje filmov, ki so del mednarodnega projekta »Videz vara«. Priprave so hkrati izkoristili še za teambuilding in se podali proti Češki koči.

V sodelovanju z MC Šentjur nemoteno nadaljujemo z izvajanjem projekta Most. Glavna tema projekta je pomoč mladim pri reševanju izzivov, s katerimi se srečujejo na poti do svoje zaposlitve.

S projektom želimo preprečiti dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost mladih, spodbuditi njihovo aktivno participacijo v lokalnem okolju ter prispevati k pridobivanju splošnih ter specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost.

Projekt Most daje zagon in pogum mladim, ki želijo stopiti na trg dela, z ustvarjanjem skupnosti mladih, ki preko metod mladinskega dela v okviru različnih delavnic spoznavajo sebe, se pripravljajo na razgovor z delodajalci, usvajajo metode, s katerimi bodo lažje prišli do želenega cilja in uresničujejo svojo vizijo, da se bodo zaposlili na zase idealnem delovnem mestu. V prvem modulu usposabljanj so udeleženci odkrivali pozabljene veščine, na novo spoznavali same sebe ter svoje vrstnike na projektu in si zastavili karierne cilje.

Prvi rezultati so po dobrih dveh mesecih usposabljanj že vidni. Dve osebi, ki sta se vključili v projekt, sta z našo pomočjo našli zaposlitev. Posledično imajo udeleženci vedno več motivacije, bolj optimističen pogled na prihodnost ter željo po kreiranju lastne življenjske poti. Skozi strnjena redna druženja ob mentorstvu izkušenih mladinskih delavk skupaj ustvarjajo prijeten prostor, kjer se počutijo varno in sprejeto, kar je pomemben temelj pri skupinskem delu in temi, ki jo raziskujemo v prvem sklopu usposabljanj – spoznavanje notranjega sveta. Tako lažje odkrivajo svoje veščine, svoja prepričanja, v čem so dobri in kaj to pomeni zanje in njihovo zaposlitev.

Na Letnem kopališču Trbovlje smo 9. julija izvedli glasbeno delavnico ob podpori DJ-a in popestrili dogajanje na bazenu. Zaradi pozitivnih odzivov bomo, v kolikor bodo razmere to dopuščale, dogodek ponovili v avgustu.

ZMŠT/PR objava

Foto: arhiv ZMŠT