ponedeljek, 22 aprila, 2024

Iz te kategorije

Neenakopravni uporabniki VDC

Po besedah direktorice VDC Zagorje Špele Režun je financiranje višine zdravstvene nege, ki pripada posameznemu uporabniku v varstveno delovnih centrih po Sloveniji, brez zakonske osnove, zgodovinsko pogojeno in pod vplivom lobijev. Kljub obljubam, da bo to uredil Zakon o dolgotrajni oskrbi, so uporabniki v Sloveniji v zelo neenakem položaju. Njihove pravice financiranja zdravstvene nege s strani države (ZZZS) so odvisne od tega, v katerem zavodu v Sloveniji so, in ne od tega, kakšne so njihove dejanske potrebe. »Razlike v višini financiranja so celo do 1:10,« je razložila Režunova. »To ni le nedopustno, nelogično, nesistemsko, ampak tudi protiustavno.«
Problematika je v Zasavju postala aktualna, ko so odprli bivalno in potem stanovanjsko enoto, saj je financiranje institucionalnega varstva zakonsko razdeljeno na zdravstveni in socialni del. Slednjega plačujejo uporabniki, doplačujejo pa občine. »Če je zdravstvenega financiranja tako malo kot v zasavskem VDC-ju (okrog 4,7 evrov na oskrbni dan), je potrebno več financiranja s strani občin, zbiranja donatorskih sredstev in iskanja drugih dodatnih virov financiranja za zagotavljanje storitev,« je dejala Režunova. Nekateri VDC-ji imajo denar za zdravstveno nego tudi za dnevni del, kar jim omogoča, da imajo zaposlene fizioterapevte, delovne terapevte, izvedejo letovanja (rehabilitacije ob morju). Za vse to v Zagorju zbirajo denar z lastnim delom in sponzorji, donatorji, fizioterapije si ne morejo privoščiti. »Vsi VDC-ji bi tudi v dnevnem varstvu potrebovali zdravstveni denar, saj se populacija stara in ima vedno več zdravstvenih težav. Dnevno uporabnike vozimo k zdravnikom, specialistom, saj jih svojci pogosto niso zmožni peljati sami. Vse to pa počnemo brez sistemske osnove, ne glede na to, da smo javni (državni) zavod,« še poudarja Režunova.

Poslanka SMC dr. Jasna Murgel je v začetku leta na Ministrstvo za zdravje naslovila vprašanje, kako lahko država dopusti takšno neenako stanje in kdaj se bo problematika rešila. Nanj je odgovorila državna sekretarka z ministrstva za zdravje Nina Pirnat, ki je napisala: »Skupnost Socialno varstvenih zavodov vsako leto predlaga širitev programa, ki ga financira ZZZS, kar se je zgodilo tudi tokrat. Vsebinsko je za področje odgovoren direktorat za zdravstveno varstvo (DZV), direktorica mag. Irena Kirar in strokovna sodelavka, mag. Zdenka Tičar. Res je, da sem 10. 2. sklicala sestanek s SOUS-em, kjer naj bi predstavili predloge za povečanje programa, ki pa, kot mi je znano, /razen centra Planine/ niso usklajeni z ZZZS, prav tako ni bila opravljena analiza stanja obstoječega financiranja, povečevanje programov ni šlo čer Razširjene republiške kolegije, oz. jih ni odobril Zdravstveni svet. Kot rečeno, sklican je sestanek, ki ga strokovno rešuje DZV, kjer bodo predstavniki VDC predstavili svoj pogled.«

Špela Režun je ob tem poudarila, da napovedanega sestanka od februarja do danes še ni bilo. O stanju in problemih, ki jih ima VDC zaradi neurejenega področja, je vodstvo VDC predstavilo zasavskim županom in poslancem v upanju, da bodo pospešili reševanje te problematike.

ZT

Isti avtor