Obrazec za olajšavo pri obračunu dohodnine zaradi vzdrževanih družinskih članov lahko do 5. februarja oddajo tisti, ki med letom niso uveljavljali družinskih članov pri akontaciji dohodnine, in tisti, ki želijo način uveljavljanja spremeniti.
Olajšava se lahko uveljavlja za otroke do 18. leta starosti oziroma za tiste, od 18. do 26. leta, ki se šolajo na srednji, višji ali visoki stopnji, za otroke, starejše od 26 let pa se olajšava lahko uveljavlja samo v primeru, da se je oseba pred dopolnjenim 26. letom vpisala na dodiplomski študij, od datuma vpisa pa še ni preteklo šest let. Starši lahko uveljavljajo olajšavo tudi za otroke, starejše od 18 let, ki se ne izobražujejo in so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, in za delo nezmožne otroke v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

Olajšava se lahko uveljavlja tudi za zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši 203,08 € mesečno, in razvezanega zakonca zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec. Olajšava je možna tudi za posvojitelje zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od 203,08 € mesečno in za druge člane kmetijskega gospodinjstva, ki sodelujejo pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje.

Obrazec za oddajo olajšave je na voljo na finančnih uradih ali spletni strani FURS-a. Kdor olajšave ne bo oddal do 5. februarja, se lahko pritoži na informativni izračun dohodnine FURS-a, vendar bo v tem primeru dobil odmerjeno dohodnino vrnjeno pozneje.

ZT

Prejšnji članekSava poplavila
Naslednji članekJama se zapira, površina odpira