Gostiteljica Marta Turk je ob pozdravu udeleženkam med drugim poudarila: “Ne boriš se proti sistemu, ampak ga izkoristiš.« Zbrane je pozdravila tudi direktorica Gospodarske zbornice Zasavje Staša Baloh Plahutnik.
Mojca Fon Jager je predavala o sistemu SDI. Predstavila je osebnostne tipe in profile. Ženske se v manjšem deležu odločajo za samostojno poslovno pot ali prevzemanje vodilnih položajev v gospodarskih družbah. Njihov delež je majhen tudi pri vključenosti v procese odločanja na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju.

V Zasavski regiji je med skoraj 44 tisoč prebivalci 51 % žensk, samo 31 % jih zaseda vodilni položaj, samostojnih podjetnic pa je 30 %. Prostora za spodbujanje podjetništva in vključevaje žensk na vodilne položaje je torej še veliko. V mreži ugotavljajo, da so ženske manj uspešne pri povezovanju in ustvarjanju mrež, zato si je projekt, ki ga koordinira več partnerjev (GZS Zbornica osrednje slovenske regije, Zavod META Ljubljana, KONEKTON Kozina, Ekonomski inštitut Maribor, Zavod RS za zaposlovanje) s strokovno pomočjo norveškega partnerja BOOST Global Innovation AS in s finančno podporo iz norveškega mehanizma, zastavil cilj ustvariti regijske mreže za spodbujanje žensk k aktivnejšemu vključevanju v poslovno in družbeno okolje.

Tega so se lotili tudi v zasavski regiji. Udeleženke srečanja so se spoznale s pomočjo »hitrih zmenkov«. Dogovorile so se, da se še dobijo, izpostavile nekaj zasavskih problemov, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju, pričele pa bodo tudi z ustanavljanjem mreže zasavskih podjetnic in aktivnih žensk.

MP