Strokovnjaki so ugotovili, da je šolski objekt konstrukcijsko narejen zelo kvalitetno. S svojo zunanjo podobo prispeva k dobri podobi kraja, s predvidenimi posegi pa ga bodo lahko povsem uskladiti z veljavnimi gradbenimi normami in normativi za šolski prostor. Leta 2016 so izdelali potrebne študije, elaborate, idejni projekt in potrebno dokumentacijo za to naložbo. Občinski svetniki so sprejeli spremembo prostorskih načrtov, izdali so gradbeno dovoljenje.
Objekt bo imel skupno 2.608 kvadratnih metrov uporabne površine, v njem ne bo arhitektonskih ovir, poskrbeli bodo za energetsko učinkovitost in primerno prezračevanje. Vgrajena toplotna črpalka bo zagotavljala večino potrebne toplotne energije, dodatno bodo ogrevali z zemeljskim plinom. V pripravo projekta, predvsem razporedu učilnic in kabinetov ter načrtovanju potrebne opreme, so se vključili tudi vodstvo šole in učitelji podružnice Dol.

Občina se je finančno zahtevnega projekta lotila tudi z iskanjem dodatnih virov financiranja. »Ministrstvo za šolstvo, ki bi projekt »moralo« sofinancirati, do leta 2021 nima predvidenih nobenih investicijskih sredstev za vlaganja v mrežo osnovnih šol, razen za postopno pokrivanje že v preteklosti sprejetih obveznosti. Nekaj možnosti se kaže le pri sofinanciranju opreme. Projekt je zasnovan v skladu s trendi na področju racionalne rabe energije, zato za novogradnjo severnega trakta pričakujemo subvencijo EKO Sklada RS. Za projekt odobrena nepovratna sredstva v višini 688.556,00 €,« so povedali na Občini Hrastnik.

Prenovo ohranjenega zahodnega krila je občina prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti, o odločitvi MZI še ni bila obveščena. Občina bo za poplačilo naložbe koristila tudi povratna sredstva EKO sklada z dolgo dobo odplačevanja.

Za izvajalca so izbrali kot najugodnejša ponudnika Rudis Trbovlje v sodelovanju z AGM Nemec Sedraž. V začetku maja so podpisali izvajalsko pogodbo v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Pogodbeni rok dokončanja naložbe, vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, je 30. junij 2018. Zato bo pouk dolskih osnovnošolcev v šolskem letu 2017/18 potekal v učilnicah v Hrastniku.

ZT

Prejšnji članekParket v Polaju se spet blešči
Naslednji članekOdvandrali v gore