Zasavski varstveno-delovni center je prejel sklep Ministrstva za solidarno prihodnost o sofinanciranju projekta nakupa in opreme nove bivalne enote Ribnik – VDC Zasavje v višini 252 tisoč evrov.

VDC Zasavje opravlja socialno-varstveno storitev institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Ustanova se sooča z večjim število čakajočih oseb v sprejem v institucionalno varstvo. Vsa trenutno razpoložljiva mesta v zavodu so zapolnjena, zato nujno potrebujejo dodatne bivalne kapacitete.

V VDC Zasavje načrtujejo naložbo v nakup in opremo stanovanja v vila bloku na Cesti 9.avgusta v Zagorju ob Savi. Stanovanje skupne kvadrature 100 kvadratnih metrov bo namenjeno stalnemu bivanju štirih uporabnikov. »Podpora projektom deinstitucionalnega varstva ostaja ključna zaveza Ministrstva za solidarno prihodnost. Investicija bo uporabnikom skladno z načeli deinstitucionalizacije omogočila bivanje v manjši enoti, umeščeni v lokalno urbano okolje, kjer imajo uporabniki vzpostavljeno lastno socialno mrežo,« so ob odločitvi zapisali na Ministrstvu za solidarno prihodnost.

Celotna naložba v bivalno enoto znaša dobrih 282 tisoč evrov, Ministrstvo za solidarno prihodnost bo sofinanciralo delež v višini 252 tisoč evrov. »Ministrstvo z omenjeno investicijo nadaljuje serijo razvojnih sodelovanj v zasavski regiji. Po zagotovitvi sredstev za nadomestno gradnjo Doma starejših Hrastnik za leti 2024 in 2025, dodelitvi statusa neprofitne stanovanjske organizacije javnemu stanovanjskemu podjetju Spekter d.o.o. ter skupnem oblikovanju javne stanovanjske politike z vodstvi zasavskih lokalnih skupnosti, odgovarja na ključne izzive regije,« so še sporočili z Ministrstva za solidarno prihodnost.

Savus

Foto: arhiv Savus