Regionalni center NVO je na podlagi analize 27 javnih razpisov oziroma pozivov zasavskih občin ugotovil, da so občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Litija za delovanje zasavskih nevladnih organizacij v letu 2016 namenile dobrega 1,2 milijona evrov.
Občine so največ občinskega denarja namenile športu, sledijo mu kultura, prireditve, socialna varnost, podjetništvo, kmetijstvo, najmanj denarja iz občinskih proračunov je bilo namenjenega mladim.

Sicer pa za nevladne organizacije največ sredstev namenijo v Zagorju ob Savi, kjer deluje 192 društev, klubov … Podatki za leto 2015 kažejo, da so jim v Zagorju prek razpisov namenili slabih 900.000 evrov. V Trbovljah deluje 169 nevladnih organizacij, ki so iz občinskega proračuna prejele nekaj več kot pol milijona evrov. V Hrastniku je 89 nevladnih organizacij. Te so prejele dobrih 350.000 evrov. V Litiji je 167 nevladnih organizacij, ki so iz tamkajšnjega proračuna prejele 530.000 evrov.

»Ugotavljamo, da razpisi občin zasavske regije ne zagotavljajo zadostne mere po načelu transparentnosti. Le v 19 odstotkih so občine v razpisni dokumentaciji določile višino oziroma delež sofinanciranja. V drugih večjih slovenskih občinah je povprečno ta odstotek višji, okoli 50 odstotkov,« so zapisali v poročilo na Regionalnem centru NVO. Dodali so tudi, da so občine načelo transparentnosti upoštevale predvsem pri načinu razdeljevanja sredstev. »Najpogostejši način razdeljevanja sredstev je bilo glede na doseženo število točk. Prav tako občine po večini ne objavljajo rezultatov javnih razpisov na svojih spletnih straneh. Je pa v letošnjem letu Občina Litija za nekatere razpise javno objavila način točkovanja in delitev točk,« še lahko preberemo v njihovem poročilu.

ZT