sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Najem stanovanj v Trbovljah

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Na podlagi prijav in ocen bodo oblikovali prednostno listo, listo B za prosilce, ki so, glede na dohodek, zavezani k plačilu varščine.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko vloge prevzamejo na Občini Trbovlje (predalček z vlogami v pritličju) vsak dan v času uradnih ur od 8. do 11. ure ter 12. do 15. ure, v sredo do 17. ure in petek do 13. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje med javnimi razpisi oziroma na tej povezavi. https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.

Rok za oddajo vlog je do vključno 10. julija 2020. Vloga se lahko odda v pisarni Občine Trbovlje za sprejem vlog v pritličju stavbe ali preko pošte na naslov občine.

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor