torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Najdebelejši in najmanj plačani, a zadovoljni

Danes, 19. novembra, obeležujemo mednarodni dan moških. Ob tej priložnosti so na Statističnem uradu Republike Slovenije pripravili pregled razlik in podobnosti med moškimi iz različnih statističnih regij v letu 2017.

Ena izmed opazovanih lastnosti je bila plača. Zasavčeva bruto plača je bila med najnižjimi v Sloveniji. Povprečen Zasavc je zaslužil 1649 evrov mesečno bruto, kar je malo več kot dvakratnik minimalne bruto plače v letu 2017 in malo več kot je znašala povprečna lanska slovenska bruto plača. Zasavci so bili tudi med najmanj izobraženimi moškimi v Sloveniji, saj jih je le 14,9 odstotka imelo terciarno izobrazbo, torej dokončano fakulteto oziroma zaključeno izobraževanje v višjih strokovnih ustanovah.

Več kot polovica Zasavcev, kar 54 odstotkov, je na delo dnevno odhajala v drugo regijo. Zasavska regija je med vsemi izstopala po najvišjem deležu upokojenih moških – skoraj vsak tretji Zasavc je bil leta 2017 upokojenec. Povprečna starost upokojenega moškega je bila 68,6 leta, kar je bila najnižja starost upokojenega moškega v Sloveniji.

Zasavci so lani bolj slabo skrbeli za svoje zdravje. Po podatkih SURSa so Zasavci in Korošci pojedli najmanj sadja, saj jih le 11 odstotkov sadje uživalo dvakrat dnevno ali pogosteje. Ravno tako je bilo leta 2017 med Zasavci največ kadilcev (26 odstotkov) in največ predebelih moških (ravno tako 26 odstotkov). Morda so to razlogi, da so Zasavci umirali mlajši – v zasavski in savinjski regiji je namreč leta 2017 največ moških umrlo pred 65 letom.

Kljub vsem težavam, ki jih pestijo, pa so so bili lani zasavski moški med bolj zadovoljnimi. Svoje življenje so na lestvici od 1 do 10 povprečno ocenjevali z oceno 7,3.

Zasavci so bili najpogosteje od vseh slovenskih moških prisotni, ko so se rojevali njihovi otroci. Največ Zasavcem do 29. leta starosti je bilo lani ime Luka, sicer pa je bilo najpogostejše moško ime v Zasavju Franc, enako kot v primorsko-notranjski, savinjski in podravski regiji.

MD

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor