Občina Hrastnik bo 8. januarja na svoji spletni strani in v Uradnem vestniku Zasavja objavila javne razpise za sofinanciranje društev, prireditev ter programov športa, mladinskega dela in ljubiteljske kulture.

Javni razpis za sofinanciranje programov športa bo odprt samo do 24. januarja, za sofinanciranje mladinske dejavnosti in ljubiteljsko kulturo bodo morali vlagatelji zaprositi do konca januarja, za sofinanciranje drugih društev pa do 7. februarja. Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje občine Hrastnik pa bo odprt do konca leta oziroma do porabe sredstev.

ZT