V trboveljskem delavskem domu je zbranim v dvorani spregovorila županja Jasna Gabrič, ki je skupaj s podžupanjo Majo Krajnik podelila letošnjo nagrado Tončke Čeč.

Nagrado Tončke Čeč je letos prejela Alma Knaus, mentorica gledališke skupine Špilčki na OŠ Trbovlje. Knausova je na šoli zaposlena od leta 1980. Po izobrazbi je sicer učiteljica športa, a se je pred dobrimi desetimi leti začela intenzivneje izobraževati na gledališkem področju, pridobljeno znanje pa je prenašala na svoje učence. Na šoli vodi gledališke krožke, v katere se vključujejo tudi najmlajši učenci, in se udeležuje mednarodnih gledaliških delavnic. Lani ji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podelilo najvišji naziv v šolstvu: učitelj – svetnik.

Alma Knaus s svojim delom veliko prispeva k razvoju ljubiteljske gledališke dejavnosti med mladimi, njeno delo pa je znatno preseglo okvir šolskih obveznosti. Z njim izkazuje popolno predanost svojemu poslanstvu ter privzgaja in prenaša na najmlajše ljubezen do kulture, predvsem do gledališča, s tem pa nadgradi in popestri osnovnošolsko delo. Prek številnih vaj podaja nešteta drugačna znanja in izkušnje učencem. Uspelo ji je dvigniti gledališko pismenost otrok ter navduševati nove generacije mladih za udejstvovanje in obisk teatra. Alma Knaus je s svojimi izjemnimi kulturnimi in umetniškimi dosežki v občini in zunaj nje prispevala k uveljavitvi in ugledu Občine Trbovlje, zato ji je ta podelila nagrado Tončke Čeč za leto 2018.

Kulturni program so izvedli tokrat mladi iz trboveljske občine, prireditev pa je povezala novinarka RTV Slovenija Saša Kisovec.

MP in TPK