četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Nagrade Tončke Čeč

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Tončke Čeč za leto 2021.

Nagrado Tončke Čeč podeljuje Občinski svet Občine Trbovlje za izjemne dosežke na kulturnem in umetniškem področju. Prejmejo jo lahko občanke in občani občine Trbovlje, zavodi, organizacije, društva, združenja ali skupine, ki so s svojimi kulturnim in umetniškem delovanjem pomembno prispevali k ugledu in prepoznavnosti občine Trbovlje.

Predloge za nagrado Tončke Čeč, ki jo bodo podelili ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 2021 lahko vsi zainteresirani oddajo do 20. novembra. Predlog za podelitev mora vsebovati podatke o predlagatelju, osebne podatke o kandidatu, opis kandidatovega dela, s katerim predlagatelj utemeljuje njegovo kandidaturo ter druge podatke in dokumente, ki so po mnenju predlagatelja pomembni za utemeljitev predložene kandidature.

Predloge mora komisija prejeti najkasneje 20. novembra 2020 v zaprti kuverti na naslov Občina Trbovlje, Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, s pripisom Javni razpis – nagrada Tončka Čeč – ne odpiraj.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Trbovlje na tej povezavi.

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor