ponedeljek, 22 julija, 2024

Iz te kategorije

Nagrade hrastniškim diplomantom

Občina Hrastnik je objavila javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela, na katerega se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki so imeli ves čas študija in tudi v času javnega razpisa stalno prebivališče v občini Hrastnik in so zaključno delo opravili v razpisnem obdobju od 1. januarja do 31. decembra preteklega leta.

Nagrade bomo dodelili diplomantom za uspešno opravljena zaključna dela na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov in imajo uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja v občini Hrastnik. Z nagradami želimo spodbuditi študente, da pri izbiri tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Hrastnik.

Višina denarne nagrade za prvo stopnjo (visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi) znaša 250 €, za drugo stopnjo (magistrski študijski programi, enoviti magistrski študijski programi) 500 €, za tretjo stopnjo (doktorski študijski programi) pa 750 €.

Prijava oz. obrazec vloge za dodelitev nagrade je vlagateljem na voljo na spletni strani Občina Hrastnik; www.hrastnik.si, v rubriki Javni razpisi in po predhodnem dogovoru na številki 03 56 54 360 v vložišču Občine Hrastnik. Razpis je odprt do petka, 5. julija.

Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo v času uradnih ur Občine Hrastnik (ponedeljek, torek, sreda, petek), na telefonski številki 03 56 54 383, kontaktna oseba Rebeka Kupec, e-naslov: rebeka.kupec@hrastnik.si.

PR objava


 

Isti avtor