V soboto, 27. maja, so prebivalci Farčnikove kolonije v Zagorju s piknikom proslavili zaključek obnove, ki je polepšala in posodobila njihovo naselje.
Občina Zagorje je v Farčnikovi koloniji namreč aprila zaključila rekonstrukcijo javne kanalizacije, dotrajane betonske komunalne cevi so nadomestile poliestrske cevi in jaški, na posameznih odsekih je obnovljena tudi kabelska kanalizacija za nizkonapetostno elektro omrežje. Z novim dvoslojnim asfaltom so prenovljene vozne površine, posodobljena pa je tudi razsvetljava. Investicijo je financirala Občina Zagorje ob Savi, izvedla pa na javnem razpisu izbrana Gorenjska gradbena družba.

Ker prebivalci Farčnikove kolonije zase pravijo, da so »ena najbolj glasbenih ulic daleč naokrog«, so to za kolonijo in tudi občino zelo pomembno pridobitev proslavili tudi z glasbo. Med glasbeniki, ki stanujejo v tem naselju, od flavtistov, pevcev, članov skupin Bohem, Marinero in Orlek, je na pikniku zaigrala prav slednja.

ZT