Proslavo so otvorili člani gledališke sekcije, ki so odigrali prizor iz komedije Pristna naša, ki jo je napisal in režiral dolgoletni vodja sekcije Jure Aškerc. Zbrane v dvorani je pozdravila predsednica KD Svoboda Dol Jasmina Janjić, ki je posebej poudarila, da danes ne bi bilo društva, če ne bi bilo generacij, ki so na Dolu kulturno ustvarjale. »Cenimo delo prednikov. Njihovo delo je oblikovalo tudi nas,« je poudarila Janjićeva. Zahvalila se je tudi publiki, ki desetletja spremlja dejavnost vseh sekcij.

Društvu je čestital minister za kulturo Anton Peršak, ki je posebej poudaril, da je kultura od nekdaj povezovala ljudi, še posebej v manjših krajih, kot je Dol. V takšnih vaseh je prav delovanje društev ohranjalo socialno povezanost v kraju, mladi pa z ustvarjanjem v ljubiteljskih kulturnih skupinah dobivajo zagon tudi za poklicno ukvarjanje s kulturo.

Župan Miran Jerič je povedal, da je ponosen na dobro delo vseh sekcij društva in dodal, da so papirji za obnovo stavbe, v kateri je tudi dolski kulturni dom, pripravljeni. Dela naj bi pričeli prihodnje leto. Društvu je čestital tudi predsednik ZKD Hrastnik Jure Bantan.

V kulturnem delu so se poleg gledališčnikov predstavile tudi pevke ŽPZ KD Svoboda Dol z novo zborovodkinjo Anjo Zalokar. Pele so ubrano in za praznik izbrale zahteven program pesmi različnih slogov. Foto sekcijo je predstavil njen vodja Bojan Šibila. Sicer pa so člani pripravili izjemno zanimivo razstavo fotografij o zgodovini društva in o svoji dejavnosti.

Društvo je ob jubileju bogatejše za zbornik o 70 letih društvene dejavnosti, ki so ga naslovili tako, kot prireditev: V pesmi, igri in sliki. Dobili so ga vsi, ki so obiskali slovesno prireditev. Še posebej se seveda vsi spominjajo dejavnosti društva od sedemdesetih let naprej, ko je delo Svobode oživil Marko Orožen. Kot predsedniki so za njim društvo vodili še Janez Venko, Slavi Plazar, Martin Mlinar,Marija Klemen,Bojan Frangeš inpred Jasmino Janjić še Jure Aškerc.

Na prireditvi je predstavnik Javnega sklada za kulturno dejavnost Republike Slovenije Jan Pirnat podelil priznanja članom sekcij KD Svoboda Dol. Za delo v foto sekciji je srebrno priznanje prejel Karol Šmuc, bronasto pa Franci Lamovšek. Za delo v gledališki sekciji je Pirnat podelili Linhartove značke. Srebrno so prejeli Milko Plahuta, Jure Aškerc in Marija Hafner, bronaste pa so prejeli: Aleksej Klemen, Sabina Klemen, Marko Žagar in Maja Masel. Za delo v ženskem pevskem zboru pa so pevke prejele Gallusove značke. Častni Gallusovi znački sta šli v roke Inge Šurina in Milojke Štefane. Zlate značke so prejele Štefanija Bezgovšek, Polona Kušar, Klara Plahuta, Barbara Matek, Maja Petan, srebrno značke je prejela Melita Hribernik, bronaste pa Suzana Sapor, Jasmina Janjić, Mateja Meterc, Veronika Anžur, Ljudmila Ramšak in Simona Jeraj. Ob visokem jubileju pa je Kulturno društvo Svoboda Dol prejelo tudi častno priznanje JSKD RS. Prireditev je povezovala Vojka Povše Krasnik.

Marko Planinc