Vida Lasič je Zagorjanka, ki je življenje posvetila tehniki. Tudi njeno pisateljsko delo je povezano s tehniko. Slovenci so lahko ponosni na radio Kričač, ki je v okupirani Ljubljani delal sive lase okupatorjem. Malokdo pa ve, da je bila za njegovo oddajanje zelo zaslužna prav Zagorjanka Vida. Njeno življenje je bilo povezano z bojem za svobodo, po vojni pa s pisanjem in delom na Inštitutu za elektroniko in vakuumsko tehniko v Ljubljani.

Vida Lasič, poznana tudi kot Vida Jelka, se je rodila 16. januarja 1920 v Zagorju ob Savi. Študirala je na Tehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1948 diplomirala iz elektrotehnike. Poročena je bila z Dušanom Lasičem, profesorjem elektrotehnike, s katerim je imela dva sinova.

Elektrotehnica

Pred diplomo se je leta 1941 pridružila osvobodilnemu gibanju in kot študentka radiotehnike delala v radijskem sektorju OF in radiu Kričač. Sodelovala je pri oddajah, pri organizaciji in vodenju radiotehničnega dela v Ljubljani in oskrbovala partizane z radijsko opremo in materialom.

Oktobra leta 1943 je s skupino tehnikov sodelovala pri ustanovitvi radio delavnice GŠ NOV in POS in tam delala do maja naslednjega leta. Takrat se je vrnila v Ljubljano, kjer bi morala vzpostaviti radijsko-telegrafsko zvezo z Glavnim štabom (GŠ NOV in POS) na osvobojenem ozemlju, vendar jo je gestapo odkril in zaprl, po zaslišanju pa izpustil. Tako je na zadnji dan okupacije lahko poskrbela za postajo in 9. maja pripravila prvo oddajo na osvobojenem ozemlju: Govori radio svobodna Ljubljana. Pogovor o radiu Kričač na Radiu Slovenija 1 najdete na tej povezavi.

Po osvoboditvi je nadaljevala študij in diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, po diplomi pa je na Inštitutu za elektroniko in vakuumsko tehniko v Ljubljani vodila poskusno proizvodnjo elektronskih elementov s področja vakuumskih tehnologij.

Pisateljica

Svoje delo in življenje je v času okupacije opisala v več delih pod imenom Vida Tom-Lasič. V prvem delu Svetloba mladih let je zapisala spomine na ilegalno delo v partizanih. V prvem delu monografije 99 d je opisala delo radijskega sektorja v Ljubljani, oddaje radia Kričač, izdelovanje sprejemnikov, oddajnikov in radijskih postaj ter pošiljanje tehničnega blaga partizanom, v drugem delu pa organizacijo partizanske radiodelavnice 99 d, njeno opremljenost in preskrbo z aparati, materialom in ostalo tehniko. Tu je opisano vsakdanje življenje enote 99 d, na koncu knjige pa so navedeni tudi vsi sodelavci radiodelavnice.

Zadnje delo Kliče vir, vir, vir— podobno kot prejšnja pričuje o delu radijskih tehnikov v zadnjem letu okupacije (1944–1945), a tokrat na bolj oseben in občutljiv način.

Vida Lasič je umrla 12. julija 1997 v Ljubljani.

MP

Bibliografija

Svetloba mladih let, 1962  – vojni roman

Partizanske radiodelavnice 99d, 1973 – zbornik

Radiotehnika v slovenskem osvobodilnem boju, 1977 – dokumentarna literatura

Kliče vir, vir, vir—, 1986 – pričevanje

Viri

Wikipedia


Opomba:

Žal nismo našli nobene fotografije Vide Lasič. Če nam lahko pomaga kdo od bralcev, bomo veseli portretne fotografije. Javite se nam na info@savus.si.