sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Vekoslav Korošec

Vekoslav Korošec iz znamenite družine Korošec iz Zagorja je bil eden najbolj pomembnih ljudi v elektrogospodarstvu Slovenije po drugi svetovni vojni. Bil je zaslužen za popolno elektrifikacijo Slovenije. V rodno Zagorje se je rad vračal, tudi kot ljubiteljski slikar. 

Mladost

Vekoslav Korošec se je rodil 6. februarja 1914 v Zagorju ob Savi. Diplomiral je leta 1940 na Tehniški fakulteti v Ljubljani na oddelku za elektrotehniko. Zaposlil se je v rudniku Rajhenburg (zdaj Senovo). Od leta 1941 do 1942 je bil v nemškem ujetništvu, v letih 1944 in 1945 je sodeloval v narodnoosvobodilnem gibanju.

Elektrogospodarstvo

Po vojni je služboval na vodilnih mestih v elektrogospodarstvu. Leta 1946 je postal glavni direktor Državnih elektrarn Slovenije, na tem mestu je služboval do leta 1949. Od leta 1950 je bil načelnik planskega sektorja Sveta za energetiko in ekstraktivno industrijo, od leta 1952 direktor Elektroprojekta v Ljubljani, od leta 1954 glavni direktor Elektrogospodarske skupnosti Slovenije in od 1964 do 1981 direktor Elektroinštituta Milan Vidmar v Ljubljani.

Pomembno delo

Od leta 1964 do 1977 je bil član Evropske zveze za proizvodnjo in transport električne energije. Zaslužen je za popolno elektrifikacijo Slovenije, za povezavo njenega omrežja v elektroenergetski sistem Jugoslavije ter vključitev prek daljnovodov Südel v srednjeevropsko električno omrežje ter za razširitev Elektroinštituta Milan Vidmar in njegove dejavnosti. Napisal je čez 50 člankov, objavljenih v slovenskih in tujih strokovnih revijah.

Priznanja

Korošec je leta 1972 prejel plaketo jugoslovanskega komiteja Mednarodne konference za velika električna omrežja ter 1982 Vidmarjevo plaketo, ki jo podeljuje Elektroinštitut Milana Vidmarja.

Korošec je kot ljubiteljski slikar upodobil mnoge motive v okolici Zagorja. Sodeloval je že v predvojni topliški slikarski druščini. Njegovi bratje Drago, Ladko, Mirko in Slavko so se zapisali glasbi.

Umrl je 29. februarja 1992 v Ljubljani.

Savus

Foto: Obrazi slovenskih pokrajin

Viri in literatura

Roman Rozina, Zasavski rokovnik, 2006

Osebnosti, Ljubljana 2008

Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija, Ljubljana 2011

Urška Kurež. Korošec Vekoslav, Obrazi slovenskih pokrajin, 2020


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor