četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Martin Klančišar – Nande

Na današnji dan se je rodil Martin Klančišar – Nande, rudar, partizan, osvoboditelj Starega piskra, upravitelj Celja, direktor Rudnika Trbovlje in drugih rudnikov po Sloveniji (Zagorje, Hrastnik, Kočevje, Srpenica), ob koncu kariere pa predavatelj na kovinarski šoli v Štorah.

Martin Klančišar – Nande, je bil rojen 2. novembra 1903 v številni kmečki družini nad Trbovljami. Zaradi skromnih razmer se je zgodaj zaposlil v bližnjem rudniku. Kasneje je odšel v srbski rudnik zlata Rtanj, trdo delal in dobro zaslužil, tako da je z veliko ambicije ob delu dokončal rudarsko šolo v Celju. Kot preddelavec se je nato ponovno zaposlil v trboveljskem rudniku in se že pred vojno vključil v delo KPS.

Ob nemškem napadu leta 1941 je začel kot aktivist na domačem terenu, nato pa se je priključil Kamniško-zasavskemu odredu. Na njegovo glavo so Nemci razpisali nagrado, partija pa ga leta 1943 zaradi organizacijskih sposobnosti premestila na celjsko območje. Ena njegovih najbolj znanih akcij je bilo sodelovanje pri osvoboditvi zapornikov iz Starega piskra 15. decembra 1944.

Jeseni 1944 je bil kot paralela nemški oblasti v ilegali ustanovljena okrajna organizacija OF Celje – mesto, Klančišar pa je postal eden njegovih predsednikov. Na tej funkciji je dočakal konec vojne in ob prelomnih dneh kapitulacije v Celju 8. in 9. maja 1945 z odločno pogajalsko taktiko pripomogel, da so okupacijske sile mesto zapustile brez povzročanja večje škode. Že po nekaj dneh je bil premeščen na funkcijo komisarja pri komandi mesta.

Po vojni je kot rudarski strokovnjak prevzel mesto direktorja v Rudniku Trbovlje, z dekreti pa so ga kasneje premeščali na različna vodstvena mesta v rudarstvu (Zagorje, Hrastnik, Kočevje, Srpenica).

Leta 1956 se je ustalil v Celju in do upokojitve v letu 1959 poučeval na kovinarski šoli v Štorah.

Umrl je 27. novembra 1974 v Celju.

MP

Foto: Celjskozasavski.si

Viri in literatura

  1. Germadnik: Vodili so Celje, Celje 2005, str. 104–107
  2. Mikola: Razvoj oblasti na območju Celja v obdobju 1945–1954, Celjski zbornik 1985, str. 7–28
  3. Orožen: Oris sodobne zgodovine Celja in okolice, Celje 1980 (poglavje Pregled obdobja 1918–1945)

Biografija, delo hčere Slavice in sina Martina Klančišarja, predana domoznanskemu oddelku Osrednje knjižnice Celje za potrebe razstave in CBL.

Marijan Pušavec, Osrednja knjižnica Celje, Celjskozasavski.si, 2019

Isti avtor