Leta 1940 na današnji dan se je v Turju rodil Marko Orožen, družbeno-politični delavec in iniciator različnih pomembnih društvenih dejavnosti v občini Hrastnik. Orožen je za svoje delo v občini prejel najvišje občinsko priznanje zaslužni občan. Oživil je delo kulturnega društva Svoboda na Dolu in nekaj let uspešno vodil tamkajšnji rokometni klub. Deloval je v različnih političnih organizacijah, dvajset let je delal v policiji, najprej kot načelnik UNZ Trbovlje in kasneje svetovalec direktorja PU Ljubljana.

Mladost v Turju

Marko Orožen se je rodil v znameniti družini Orožnovih v Turju nad Dolom pri Hrastniku 22. marca 1940. V mladosti ni manjkalo velikih življenjskih izkušenj. Rana mladost je bila zaznamovana z vojno, v kateri je izgubil očeta Martina, ki so ga Nemci kot enega prvih talcev v Sloveniji ustrelili v Celju. Kmalu je moral poprijeti za delo. Verjetno je zato spoštoval ljudi, ki so znali pošteno delati. Kljub temu, da ga je kariera vodila drugam, v Zasavje in v Ljubljano, se ni nikoli povsem izklopil iz življenja v svojem kraju. V mladosti je bilo to Turje, potem Dol pri Hrastniku, kjer si je ustvaril družino.

Začetek kariere

Po poklicu je bil pravnik. Doštudiral je ob delu. Sicer pa je bila njegova osnovna izobrazba povezana s kmetijstvom, saj je naredil kmetijsko šolo. Tudi prva zaposlitev je bila povezana z njim. Na občini Hrastnik je opravljal naloge kmetijskega referenta. Od tam ga je pot vodila na Trgovsko podjetje Hrastnik, kjer je opravljal kadrovske posle. Nekaj časa je vodil tudi Delavsko univerzo.

Politično delo

Njegovo delo je bilo skoraj v vseh letih povezano s politiko. Že v mladeniških letih se je vključeval v delo različnih organizacij. Politiko je razumel kot sredstvo za reševanje mnogih zapletenih vprašanj, ne pa kot  metodo za ustvarjanje osebnih koristi in ambicij. Deloval je tako v občinskih, medobčinskih in republiških organizacijah. Rad se je gibal med ljudmi, zato mu ni bilo težko poprijeti še za tako preprosto delo v različnih društvih.

Vseskozi je cenil javno delo, soočanje različnih pogledov, poštenost. Zato mu je bilo najbližje politično delo v Socialistični zvezi – od občinske preko medobčinske do republiške organizacije. Vmes je bil nekaj časa v Hrastniku tudi sekretar ZK. Zadnjih dvanajst let službovanja je delal v policiji. Najprej je opravljal dela in naloge načelnika UNZ Trbovlje. Ko so UNZ v Trbovljah ukinili, pa je delal do upokojitve kot svetovalec direktorja Policijske uprave Ljubljana.

Skromnost

Orožen je razumel dušo preprostih ljudi. Znal je pomagati. Morda ga je prav njegov čut za človeka pripeljal v politiko. Bil je skromen, predvsem skromen do sebe. Cenil je poštenost, zavzemal se je za napredek.

Domača društva

Prav nič slučajno ni bilo njegovo delo v domačih društvih. Vzpodbudil je oživitev dela kulturnega društva Svoboda na Dolu, zavzemal se je za vrnitev pevskih zborov na oder dolske dvorane. Njegova je bila zamisel o obnovi dolske kulturne dvorane. Bil je tudi med najbolj gorečimi zagovorniki gradnje športne dvorane na Dolu. Bil je med ustanovitelji Rokometnega kluba Dol, ki ga je nekaj let tudi uspešno vodil.

Zaslužni občan

Vrsto let je deloval v občini, zadnja leta kot svetnik v Občinskem svetu. Že prej je bil pobudnik mnogih novosti, še posebej se je zavzemal za uresničevanje občinskih samoprispevkov. Za svoje delo je prejel visoka državna priznanja, leta 1986 pa tudi najvišje občinsko priznanje zaslužni občan.

Zadnje desetletje je vse več časa preživljal v naravi. Rad se je vračal v Turje, kjer je preživel mladost, še bolj ga je vleklo na Otočec, kjer je uredil lepo hiško s še lepšo okolico. Umrl je 19. avgusta 2001 po boju z zahrbtno boleznijo na Dol pri Hrastniku.

MP

Foto: Letopis občine Hrastnik 2001

Viri in literatura:

Marko Planinc: Letopis občine Hrastnik, 2001

Prejšnji članekDanes dogaja
Naslednji članekPlaninska vas – Rovte