Na današnji dan leta 1998 je v Ljubljani umrl športnik, trener, gospodarstvenik, eden najmlajših partizanov v NOV Maks Radej. Trboveljčan je bil med tvorci trboveljskega rokometnega čudeža. Rodil se je na jutrišnji dan leta 1929.

Maks Radej je s svojim delovanjem zaznamoval trboveljski rokomet. Rojen je bil 24. oktobra 1929 v Trbovljah, kjer je obiskoval osnovno šolo, deloma je osnovno šolanje opravil tudi v Ljubljani. Še ne petnajstleten je maja 1944 odšel v partizane, se vključil v dolenjski partizanski odred, bil ranjen, za sodelovanje v NOV pa so ga leta 1957 odlikovali z medaljo za hrabrost.

Po vojni je nadaljeval šolanje na Pomorskem tehnikumu v Dubrovniku ter na takratni Fakulteti za šport v Beogradu. Na Gimnaziji Trbovlje se je kot učitelj telesne vzgoje zaposlil leta 1953 in tam poučeval do konca leta 1957. Nato se je zaposlil v Rudniku premoga Trbovlje-Hrastnik, kmalu nato odšel v Ljubljano in se preizkusil v gospodarstvu. Leta 1972 se je ustalil v Slovenijalesu, kjer se je leta 1990 tudi upokojil. Po težki bolezni je 1998 umrl v Ljubljani.

Maks Radej se je v trboveljski rokomet sprva vključil kot igralec v času, ko je ta v zveznem tekmovanju klub dosegel najvidnejše rezultate in uvrstitve, kasneje se je preizkusil še kot trener članske ekipe Rudarja. V tej vlogi je bil izredno uspešen in inovativen. Z ekipo je dosegel uspehe v ligaškem in pokalnem tekmovanju ter bil uspešen tudi pri prenašanju ljubezni do rokometa na mlajše generacije trboveljskih srednješolcev.

Maks Radej je umrl 23. oktobra 1998 v Ljubljani.

MP

Foto: Celjskozasavski.si

Viri in literatura:

Bočko, Zdravko (et al.) (ur.): 50 let rokometa v Trbovljah, Trbovlje: Rokometni klub Rudar, 2002

Robert Čop, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Celjsko-zasavski.si, 2016