Trboveljčan Karel Gorjup se je poklicno ukvarjal s strojništvom, bil pa je eden najbolj prepoznavnih trboveljskih kulturnikov. Dolga leta je delal v kulturnem društvu Svoboda Dobrna kot mentor, režiser, dirigent mladinskega pevskega zbora, igralec v igrah in kot dolgoletni predsednik društva.

Življenje

Karel Gorjup se je rodil 1. novembra 1920 v Trbovljah. Oče Valentin Gorjup je delal kot rudar in se je poročil z Marijo Kos s Knezdola, zato je Karel odraščal v rudarski koloniji z dvema bratoma in sestro. Poročil se je s Tilko Meden iz Brezovice pri Ljubljani. Ustvarila sta si družino, ki je štela 5 otrok, 4 hčere in sina. Družina mu je veliko pomenila, posebno pa je bil navezan na vnuke in pravnuke. Skozi vse življenje je bil predan delu in pripravljen pomagati drugim v vsakem trenutku.

Poklicna kariera

Končal je višjo šolo za organizacijo dela v Kranju in se najprej zaposlil v rudniških delavnicah v Strojni tovarni Trbovlje, kasneje pa je delal v Litostroju in Metaliji. Upokojil se je leta 1979.

Kultura

Že v meščanski šoli je pisal pesmi, jih objavljal v tovarniških glasilih in v zbirki Slovenske rudarske pesmi. Pisal je tudi tekste za dramske uprizoritve in veseloigre. Dolga leta je delal v kulturnem društvu Svoboda Dobrna kot mentor, režiser, dirigent mladinskega pevskega zbora, igralec v igrah in kot dolgoletni predsednik društva. Karlo Gorjup je bil avtor dveh dram za odrasle (Korenovi, Dve kaplji krvi), spevoigre Ženske na dopustu in dveh iger za šolsko mladino (Neubogljiva Lenka, Kresničke). Ob jubileju društva je napisal brošuro Ob 40-letnici DPD Svobode Dobrna Trbovlje.

Priznanja

Za svoja dela na kulturnem področju je prejel številna priznanja: častno priznanje Društva upokojencev Trbovlje, priznanje Tončke Čeč (1982), priznanje Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1983), priznanje Zveze sindikatov Slovenije – srebrni znak sindikatov Slovenije (1975), priznanje Zveze delavskih prosvetnih društev – odlikovanje v Ljubljani (1955).

Zapustil je bogato zbirko literarnih in gledaliških besedil, ki jih hrani njegova družina. Karel Gorjup je umrl 12. aprila 2002 v Trbovljah.

Savus

Foto: družinski arhiv

Viri in literatura

Družinski arhiv Karla Gorjupa

Robert Čop, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Celjskozasavski.si, 2015

Danijel Potočan, Jani Kužnik, Bilo je gledališče, 2013