Duhovnik, napreden kmetovalec, čebelar, novinar, urednik in izdajatelj časopisa Slovenec, tvorec znamenitega gesla »Za vero, dom, cesarja!«. Dolenjec je najdlje služboval na Dobovcu pod Kumom (1859 – 1873) in tam pričel z umnim kmetovanjem.

Jožef Jerič se je rodil 28. februarja 1823 na Gradišču (Polica) pri Zatičini (sedanja občina Grosuplje). Uspešno je zaključil študij bogoslovja v Ljubljani in nato služboval širom po Sloveniji – najdlje (1859-1873) je bil župnik na Dobovcu pod Kumom. Na Dobovcu je začel z umnim kmetovanjem in čebelarstvom ter ti dve strasti dodobra razvil in se v njiju izpopolnil ter bil hkrati vrsto let odbornik tamkajšnje kmetijske družbe. Med drugim je svojo ljubezen do čebelarstva izkazoval v Čebelarskem društvu Kranjske kot eden od ustanoviteljev ter tudi kot predsednik društva. Jerič je bil strasten bralec in je tudi veliko pisal. Željo/nujo po pisanju in naklonjenost do čebel je združil v pisanju in urejanju glasil Čebelarskega društva Kranjske: Die Krainer Biene in Slovenska čebela.

Leta 1882 se je podal tudi v vode resnega časopisja in postal urednik ter izdajatelj Slovenca (urednik do 1887, izdajatelj do 1888). Zanj je sestavil program po katoliško-krščanskem načelu in ga pod geslom »Za vero, dom, cesarja!« kasneje izdajal tudi kot dnevnik. Zavzel se je proti mešanju slovenščine in srbohrvaščine. Jerič si je zelo prizadeval za ureditev katoliškega tiska in je bil med zaslužnimi za ustanovitev Katoliške bukvarne, Katoliške tiskarne in Katoliškega tiskovnega društva. V Katoliškem tiskovnem društvu je bil zelo aktiven in je bil od leta 1887 do smrti njegov podpredsednik. Jerič je umrl 12. julija 1888 v Šentvidu v Podjuni na avstrijskem Koroškem, pokopan je v Ljubljani.

Savus

Foto: Slovenska biografija

Viri in literatura

Avgust Pirjevec, Jerič, Jožef (1823–1888), Slovenska biografija (2013), SAZU

Roman Rozina, Zasavski rokovnik (2006), Zagorje ob Savi, RCR

Robert Čop, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Celjskozasavski.si