sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Janez Vipotnik

Na današnji dan, 21. avgusta 1917, se je v Zagorju ob Savi rodil slovenski pisatelj, novinar in politik Janez Vipotnik. Poleg političnih funkcij je med drugim vodil Delo in RTV Ljubljana. Po njegovih delih posneli tudi filme.

O njegovem življenju v Zagorju v otroških letih je malo znanega, saj je v rojstnem kraju med letoma 1924 in 1931 obiskoval le osnovno šolo, pot pa ga je nato odpeljala v Ljubljano, kjer je nadaljeval šolanje. Najprej je obiskoval realno gimnazijo v Ljubljani (danes Gimnazija Bežigrad), nato pa študiral na Gradbeni fakulteti (šest semestrov). Leta 1942 je odšel v partizane. Med NOB je bil politični politični komisar 15. divizije (od februarja 1944) in 7. korpusa (od marca 1945).

Po osvoboditvi je opravljal pomembne politične funkcije: bil je predsednik Zveze slovenske mladine (1945-47) in sekretar PK SKOJ za Slovenijo (1945-46), organizacijski sekretar IO OF (1948-49), marca 1949 sekretar OK KPS za Goriško, 1950-54 pa je delal v vladi LRS (minister za uvoz in izvoz, predsednik sveta za gradnje, minister oz. sekretar za gospodarstvo 1952–53) in kot član Izvršnega sveta, nato je opravljal naloge sekretarja OK ZKS Ljubljana (1954–60), bil glavni urednik Dela (1960–63), sekretar Zveznega izvršnega sveta za kulturo in prosveto (1963–67), predsednik Republiške konference SZDL Slovenije (1967–73), 1973–77 generalni direktor RTV Ljubljana (kasneje predsednik sveta oz. 1982–84 predsednik skupščine RTV). 1978–84 je bil predsednik ZZB NOVS (zdaj Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije). Bil je član CK ZKS (od 1954), CK ZKJ (1958–69), izvršnega komiteja CK ZKS od 1959 oz. kasneje (1966–68 in 1974–86) predsedstva CK ZKS ter član predsedstva SRS (1974–78).

Kot pisatelj se je večinoma posvetil vojni tematiki. Pisal je predvsem novele in romane, uveljavil pa se je tudi kot mladinski pisec. V njegovih mladinskih delih najdemo tako kratko realistično prozo v slikaniški obliki za najmlajše kot tudi zgodbe za starejše otroke. Med reprezentativnimi so slikanice, kjer je imel glavno vlogo pes Diko (Zgodbe o Diku, Dikove nezgode, Tinkatonka), v zgodbah za starejše otroke pa velikokrat zasledimo partizane in domobrance (Mati Brodarička, 5rova druščina).

Po njegovem romanu Doktor je režiser Vojko Duletič leta 1985 posnel film Doktor, Janez Drozg pa je istega leta po njegovi knjigi Rodna letina v sodelovanju z RTV Slovenija posnel istoimensko nadaljevanko.

Režiser Matjaž Klopčič je leta 1983 posnel dokumentarni film z naslovom Portret Janeza Vipotnika, ki je bil predvajan na nacionalni televiziji.

Njegov starejši brat je bil pesnik Cene Vipotnik.

Janez Vipotnik, sicer nosilec partizanske spomenice in dobitnik Župančičeve ter Kajuhove nagrade, je umrl 21. aprila 1998 v Ljubljani.

Savus

Foto: Celjskozasavski.si

Isti avtor