Na današnji dan leta 2019 je v 91. letu starosti umrl častni občan Občine Trbovlje, rudarski inženir, športnik, družbenopolitični delavec, pisec in planinec Cveto Majdič.

Cveto Majdič se je rodil 19. decembra 1928 v Trbovljah, kjer je živel vse življenje. Osnovno šolo je končal v rojstnem kraju, po končani trboveljski gimnaziji in študiju rudarstva v Ljubljani pa se je zaposlil v Rudniku Trbovlje. Najprej je deloval v jamskem obratu rudnika, nato se je zaposlil v hčerinskem podjetju rudnika RGD (Rudarska gradbena dejavnost), kjer se je ukvarjal z izgradnjo tunelov. Kasneje je bil vrsto let zaposlen v trboveljskem Rudisu.

Vse življenje je bil aktiven na različnih področjih. Do upokojitve je opravljal številne družbenopolitične funkcije. Bil je namestnik predsednika republiškega komiteja za energetiko, predsednik sindikata energetike v ZSS, član družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije in predsednik Sveta uporabnikov v izobraževalni skupnosti Slovenije. V občini je bil odbornik, predsednik sveta za finance, predsednik sveta za telesno kulturo in podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Trbovlje.

Njegov prispevek k trboveljskemu športu je ogromen. V mladosti se je aktivno ukvarjal s smučanjem, z rokometom in atletiko, v kateri je postal srednješolski prvak Slovenije v teku na 100 metrov.

Prav tako je aktivno igral rokomet. Lahko rečemo, da je bil eden od začetnikov igranja organiziranega rokometa v Trbovljah. Vodil je tudi odbor za izgradnjo kegljišča v Trbovljah ter odbor za izgradnjo smučišča Medvednica. Spomini in številne izkušnje so prispevale k temu, da je leta 1999 izdal knjigo Zgodovina smučanja v Trbovljah.

Aktiven je bil tudi v Planinskem društvu Trbovlje, v Filatelističnem društvu Trbovlje ter Zasavskem društvu seniorjev managerjev in strokovnjakov. Njegov prispevek na gospodarskem področju ter v družbenih, športnih in ljubiteljskih dejavnostih v občini je bil tako velik, da je leta 2018 postal častni občan Trbovelj.

Majdič je umrl 19. septembra 2019 v Trbovljah.

MP

Foto: arhiv Savus

Viri in literatura

Poslovil se je Cveto Majdič, Savus 10, 2019

Častni občan Trbovelj, Cveto Majdič – obrazložitev nagrade, 2018

Marko Planinc, intervju s Cvetom Majdičem, Zasavski tednik 6, 2018

Robert Čop, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Obrazi slovenskih pokrajin, 2019


 

Prejšnji članekSpeculum Artium 2023
Naslednji članekBrez skrbi, izšlo se vam bo…